Vad är konverteringsoptimering

Konsten att få fler handlingar på din sida

Vad är konverteringsoptimering?

Konverteringsopimering (CRO) är en process som används för att förbättra prestandan på en webbsida, mobilapplikation eller annan digital plattform genom att öka konverteringsfrekvensen. Konverteringsoptimering involverar att analysera användarbeteende och använda insikterna för att optimera design, innehåll och användarupplevelse på plattformen.

Målet med konverteringsoptimering är att öka antalet besökare som fullföljer önskade handlingar på plattformen, såsom att göra ett köp, fylla i en formulär eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Genom att öka konverteringsfrekvensen kan företag öka sin intäkt, kundbas och lönsamhet.

Konverteringsoptimering involverar vanligtvis att testa olika designalternativ för att se vilken som ger bäst resultat. A/B-testning är en vanlig metod som innebär att två versioner av en webbsida eller annan digital plattform visas för besökare och deras beteende och resultat jämförs. Genom att använda data från A/B-testning och andra analyser kan företag fortsätta att optimera sin plattform över tid för att öka konverteringsfrekvensen och maximera sin framgång online.

Vad är A/B test?

A/B-testning är en metod för att jämföra två olika versioner av en webbsida, mobilapplikation eller annan digital plattform för att se vilken som ger bäst resultat. A/B-testning innebär att två versioner av en plattform visas för användare, där en del av användarna ser den ena versionen och den andra delen ser den andra versionen. Genom att jämföra resultaten från de två versionerna kan man sedan avgöra vilken version som är mest effektiv.

A/B-testning används främst för att optimera konverteringsfrekvensen, det vill säga hur många besökare som utför önskade handlingar på plattformen, som att köpa en produkt eller fylla i ett formulär. Genom att testa olika designalternativ och se hur användarna reagerar på dem kan företag optimera sin plattform för att öka konverteringsfrekvensen och förbättra användarupplevelsen.

För att genomföra en A/B-testning börjar man med att välja en specifik del av plattformen som man vill testa, exempelvis en knappfärg eller en rubrik. Sedan skapas två olika versioner av denna del, där den ena versionen fungerar som kontrollgrupp och den andra som testgrupp. Kontrollgruppen får se den befintliga versionen av delen, medan testgruppen får se den nya versionen. Data samlas in från båda grupperna för att jämföra hur de reagerar på de olika versionerna.

A/B-testning är en viktig metod för att förbättra prestandan på digitala plattformar och öka konverteringsfrekvensen. Genom att använda data från A/B-testning kan företag fortsätta att optimera sin plattform över tid och maximera sin framgång online.

Vad är värmekarta (heatmap)?

Inom Conversion Rate Optimization (CRO) är en värmekarta (heatmap) en grafisk representation av användarbeteende på en webbsida eller annan digital plattform. Värmekartor används för att visualisera vilka delar av en sida som är mest uppmärksammade av besökare, baserat på deras klick, rörelser och scrollning.

Värmekartor fungerar genom att mäta var besökare klickar och var de rör muspekaren på skärmen. Därefter används denna information för att skapa en grafisk representation av hur mycket uppmärksamhet varje del av sidan får från besökare. De områden som är mest uppmärksammade visas med starka färger, medan mindre uppmärksammade områden visas med svagare färger.

Värmekartor är användbara inom CRO eftersom de kan hjälpa företag att identifiera vilka områden på en sida som får mest uppmärksamhet och vilka som förbises av besökare. Genom att använda denna information kan företag sedan göra förändringar på sidan för att öka dess effektivitet och konverteringsfrekvens.

Värmekartor kan också hjälpa företag att identifiera problem på en sida som hindrar användare från att utföra önskade handlingar, till exempel köp eller formulärsvar. Genom att använda denna information kan företag göra förbättringar på sidan för att öka användarupplevelsen och öka konverteringsfrekvensen.

Samin Panah

Samin Panah

Grundare CROSEO

Hjälp med digital marknadsföring?

Har du funderingar gällande digital marknadsföring? Vi är ganska trevliga och vänliga, så prova kontakta oss så kontaktar vi dig för att ha en skön pratstund helt enkelt!

Location

Turning Torso 6004,
211 15 Malmö,
Skåne, Sverige

+46(0)763099293

info@croseo.se

Följ oss på sociala medier