On page-analys

Charma Google till en vänskap

Få en on page analys

Öka din synlighet på Google

För att öka din synlighet behöver sökmotorer förstå vad din hemsida handlar om och hur hemsidan är relevant till sökordet. Sökmotorer använder sig av algoritmer för att förstå innebörden av din hemsida. Innehållet på hemsidan har därför stor betydelse för din synlighet.

On page SEO innebär hemsidans interna faktorer och tar inte hänsyn till externa faktorer, där kommer istället off page SEO in i bilden. Du kan påverka hur algoritmerna läser av din sida genom att optimera innehållet, strukturen samt koden på din hemsida. Det finns flera element bakom en lyckad on page-analys. Vi har därför konstruerat en strategi som vi delat upp i tre kategorier: Innehållet, strukturen samt den interna kodningen.

Beställ en on page analys från CROSEO

Vi hjälper dig se över hur din sida är optimerad idag genom vår on page analys. En on page analys ser över allt på din hemsida ur ett SEO perspektiv. Kontakta oss redan idag och få din analys inom 3 veckor.

Vad är on page-analys?

On page-analys, innebär analysering av det vi kallar on page SEO. On page SEO innefattar optimering som sker på din hemsida, det ögat ser helt enkelt. Fokus ligger framförallt på textinnehåll. De sju viktigaste elementen för on page-analys kommer presenteras nedan. Dessa sju element är grunden till en lyckad SEO. 

On page-analys tre komponenter

1. Innehållet

När vi analyserar ert innehåll är det fyra faktorer vi kollar på:

  • Sidtitel
  • Rubrik
  • Meta beskrivning
  • Brödtext

 

2. Strukturen

Strukturen spelar en stor roll för din on page optimering. Det ska vara enkelt att läsa för både besökarna och sökmotorer. I detta fall ser vi över er interna länkstruktur vilket är viktigt eftersom det underlättar för sökmotorer att hitta din hemsida. En bra intern länkstruktur hjälper dina sidor att kopplas ihop och stärkas av varandra. Hur sidorna är optimerade för konvertering kommer vi att analysera med “call to action” som grund. Vi analyserar även hur er h1, h2, h3 är applicerad.

 

3. Interna kodningen

En viktig aspekt när det kommer till att optimera en sida utifrån algoritmer är kodningen. Som en del av vår on page-analys kollar vi på vad som visas först på sidan, hur snabbt hemsidan laddas samt hur snabbt innehållet laddas.

Hur går on page-analys till?

on page analys är väldigt komplext och innehåller många olika steg. Som din SEO partner är vi här för att bryta ner varje steg och utförligt förklara hur det går till. 

Förstå och matcha sökintensitet.

Det gäller här att förstå syftet med besökarnas sökning. Exempelvis om besökarna söker “Köp Iphone” vill de med stor sannolikhet komma till en e-handel butik för att köpa en Iphone. Här spelar sökordsanalys en stor roll.

Öka aktuell relevans på din sida.

Att endast använda sig av nyckelsökord i h1-taggen kommer inte räcka till då konkurrenter med stor sannolikhet också använder sig av samma nyckelsökord och metod. Det är därför viktigt med underrubriker för att stärka sökordets relevans. Sidans ämne ska vara relaterat till sökordet. Ett exempel är ifall ditt nyckelsökord är “SEO byrå”, kan ämnet relaterat till sökordet vara i “SEO byrå i Skåne”. En konkurrensanalys kan komma att spela en stor roll här.

URL-länkar.

Det är viktigt att använda sig utav korta samt sammanfattande URL-länkar. Ju kortare tecken ju enklare blir det för Google att läsa av. Värt att ta i beaktning är att människor tenderar att klicka på alternativen som matchar sökordet bäst. Din URL-länk ska alltså innehålla nyckelsökordet.

Titel, meta beskrivning och h1 tagg.

Nyckelsökordet ska adderas på titeln, meta beskrivningen samt h1 taggen. Det är viktigt att tänka på två faktorer när det kommer till detta steget. För det första, finns det endast ett litet samband mellan rankning och den strategiska placeringen av exakta matchande sökord. Detta innebär att du inte behöver använda exakta sökord och kan använda dig av synonymer och anslutande ord. För det andra hjälper det besökarna att förstå hur din sida är relevant till sökordet.

 

Alt taggar till bilder.

Att optimera bilder med alt-taggar är ytterligare en faktor vi använder oss av i vår on page-analys. Alt-taggar till bilder innebär att du förser bilder med en beskrivning. Ifall bilderna på din sida skulle misslyckas att ladda kommer alt-texten användas som en reserv. Detta är väldigt givande för människor med synstörningar som använder sig av skärmläsare. Precis som med h1-taggar, kan alt-taggar hjälpa dig öka din synlighet på Google bilder.

Strukturerad data.

Här gäller det att kategorisera din data. För att förstå denna punkt använder vi oss av ett exempel. Säg att vi är en e-handel och ska optimera vår sida för att sälja den nya Iphone som kommit ut. Våra kategorier bör då vara:

  • Namn på varan.
  • Beskrivning.
  • Pris.
  • Funktioner.
  • Recensioner.

Strukturerad data gör det enklare att förstå vad sidan handlar om vilket i sin tur gör det enklare att visa hur den är relevant till sökordet. Detta förbättrar din targeting.

Innehållet.

Det är viktigt att innehållet på sidan är lätt att läsa och enkel att förstå. Genom att skriva tydlig och koncis text underlättar det för sökmotorer att förstå vad din sida handlar om. Sökmotorer analyserar hur länge besökarna är inne på din sida innan de går tillbaka till sökresultat. Ifall din text är för svår att förstå kommer besökarna lämna sidan direkt vilket påverkar din placering.

 

Behöver du hjälp med din on page-analys?

Kontakta oss och få hjälp med in on page optimering redan idag.

Location

Turning Torso 6004,
211 15 Malmö,
Skåne, Sverige

+46(0)763099293

info@croseo.se

Följ oss på sociala medier