Innehållsanalys

Det är insidan som räknas
Få en offert

Innehållsanalys

Har du någonsin undrat varför dina konkurrenter syns på första sidan med samma nyckelssökord som ditt egna företag men inte du? Det är där innehållsanalys kommer in i bilden. De flesta som jobbar med innehållsanalys förstår begreppet “content is king”. I dagens SEO är innehållet det viktigaste för att placeras högre upp i sökmotorer.  Innehållsanalys omfattar respons om faktorer som kan påverka besökarnas upplevelse samt respons om faktorer som kan påverka Googles indexering. Ditt innehåll måste matcha efterfrågan sökordet ger. För att möjliggöra den trafik du önskar krävs det att din sida är strukturerad samt optimerad på sätt att sökmotorer kan indexera samt förstå hur din hemsida är relevant till sökordet.

Innehållsanalys – vad är det?

Innehållsanalys är en metod som tillämpas för att identifiera mönster i kommunikationen. Genom innehållsanalys kan du fokusera på att skapa värdefull, relevant och koncist innehåll som lockar och bibehålla en målgrupp som i sin tur leder till en ökad interaktion av dina besökare. Den ökade interaktionen leder till bättre rankning på sökresultat. 

Innehållsanalys- vad är Kvalitativ och kvantitativ analys?

 

Innehållsanalys kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ analys fokuserar på räkning och mätning. Kvalitativ analys fokuserar på tolkningen och förståelsen av innehållet. Om det finns problem med ditt innehåll löser vi det åt dig. Det kan vara allt från strukturella förändringar till innehåll. När vi utför en innehållsanalys överblickar vi 4 faktorer som vi anser är av störst betydelse.

Kvalitativ innehållsanalys

 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att systematiskt analysera kvalitativa data, såsom text, bild eller ljud, för att identifiera mönster och teman. Det är en metod som används inom många olika discipliner, såsom psykologi, sociologi, antropologi och kommunikation, för att undersöka och förstå mänskligt beteende, kulturella fenomen och samhälleliga förhållanden.

Kvalitativ innehållsanalys kan användas på olika sätt, beroende på syftet med undersökningen. En vanlig användning är att undersöka kvalitativ data som samlats in genom intervjuer, fokusgrupper eller öppna frågor i en enkätundersökning. Forskare kan använda kvalitativ innehållsanalys för att identifiera teman i dessa data och dra slutsatser om människors uppfattningar, attityder och erfarenheter.

Inom marknadsföring kan kvalitativ innehållsanalys användas för att analysera kundrecensioner, sociala medieinlägg eller andra former av feedback för att förstå kundernas behov och preferenser. Genom att identifiera gemensamma teman och mönster kan marknadsförare utveckla mer effektiva marknadsföringsstrategier och förbättra kundnöjdheten.

I journalistik kan kvalitativ innehållsanalys användas för att undersöka nyheter och andra medierapporter för att förstå hur medieinnehåll representerar vissa ämnen eller grupper. Genom att identifiera mönster i medieinnehållet kan journalister utveckla mer nyanserade rapporteringar och undvika att skapa fördomar eller stereotyper.

Innehållsanalys – analysera din innehållsoptimering

1. Meta titel

Vi analyserar ifall din titel är formaterad på ett korrekt sätt,  längden på titeln och ifall undertexterna är relevanta till sökordet. Vi lägger även fokus på att både titeln och undertexterna ska vara attraktiva för läsarnas ögon.

2. Meta beskrivning

Här analyserar vi ifall er meta beskrivning är relevant till sidans innehåll. Finns det en lämplig beskrivning som sammanfattar hela sidan? Det är viktigt att kunna förklara sidans innehåll på ett sätt som samtidigt attraherar människor att klicka på just din sida. Vi analyserar även längden på din meta beskrivning.

3. Rubriker

Här analyserar vi hur dina rubriker är strukturerade samt hur relevanta de är till sökordet. Finns det H1 tagg för huvudrubriken? Följs h1 taggen av underrubriker? (h2, h3, h4). Detta är viktigt för sökmotorer men även besökare då det ger en välstrukturerad sidlogik. 

4. Bilder

Vi analyserar på denna punkt hur bilderna är beskrivna, ifall de är duplicerade samt storleken på filen och hur det påverkar sidans laddningstid. 

Syns du på Google?

Genom att SEO optimera din hemsida hjälper vi dig hamna på förstasidan och attrahera kunder till din hemsida genom SEO. Med sökordsanalys kan vi mäta volymen på sökord som din målgrupp söker på. 

Skriva texter – med Aida modellen

1. Lär känna din målgrupp

För att få trafik till din sida måste du lära känna din målgrupp. Skriver du ditt innehåll riktat till fel målgrupp spelar det ingen roll vilken position du har på sökresultat , målgruppen är inte intresserad vilket innebär att trafiken inte kommer konverteras till kunder. Det kommer bara sluta upp med att du slösat en massa kapital och tid för något som inte genererar dig vinst. Syftet med innehållsanalys är att öka trafiken samtidigt som den anpassas till din målgrupp. Du behöver förstå vad din målgrupp finner relevant  och vad som ger värde till deras liv.

2. Skriv unikt innehåll

Vara ett steg före dina konkurrenterna är en essentiell del av SEO vilket innebär att du ska skriva unikt innehåll som står ut från dina konkurrenter. Genom att analysera din målgrupps demografi kan du anpassa ditt innehåll utifrån demografin.

3. Använd AIDA modellen

AIDA modellen är en effektiv modell när det kommer till att skriva övertygande och engagerade texter. Modellen består av medvetenhet, intresse, önskan och slutligen handling.

 

Medvetenhet

Medvetenhet innebär att fånga målgruppens uppmärksamhet. Detta brukar oftast göras i titeln, genom att skriva en anpassad titel till din målgrupp ökar chansen för att de ska klicka på sidan.

Intresse

Nu har du fått läsarens uppmärksamhet och vill stimulera intresse för att hålla kvar läsaren på din sida och möjligen att läsaren kollar vidare på din hemsida. För att fånga intressen behöver du fortsätta på temat du skrivit i titeln.

 

Vilja

Tredje steget är vilja och det är här du vill bygga en stark vilja bland målgruppen. Det mest effektiva sättet att göra detta på är listpunkter. Chansen att människor gör ett val är större när valen är begränsade.

Handling

Sista delen handlar om att konvertera din trafik till den önskade handlingen. Det kan vara allt från att köpa en produkt till att prenumerera på en tjänst. Du behöver vägleda läsaren i detta fall till den önskade handlingen.

 

 

 

Vi hjälper dig med din innehållsanalys

Fortfarande kluven hur innehållsanalys går till? Oroa dig inte, våra specialister är här för att hjälpa dig. Med över 25 års erfarenhet är vi din rätta partner för innehållsanalys. Vi förstår att volym inte är det viktigaste utan att hitta rätt kunder. Låt oss hjälpa era kunder att hitta er.

Textanalys

1. Meta titel

Under din titel bör du:

 • Beskriva din sidas innehåll utförligt och korrekt.
 • Skapa unika titlar för varje sida.
 • Skriva korta med precisa titlar.

 

2. Meta beskrivning

När det kommer till Meta beskrivning finns det två faktorer som är viktiga att tänka på:

 • Sammanfatta sidans innehåll.
 • Skriva unika beskrivningar för varje sida.

Det är viktigt att poängtera att du bör undvika att skriva beskrivningar som inte har med sidans innehåll att göra, klistra in innehåll från sidan eller upprepa ditt sökord onödigt många gånger.

 

3. Rubriker

Vid skapande av rubrik finns det två viktiga faktorer:

 • Dela upp huvudpunkter och underordnande punkter i innehållet.
 • Använd endast rubriktaggar där det passar.

 

 

4. Textinnehåll

När du skriver textinnehåll finns det några faktorer värda att tänka på:

 • Skriv enkla och lättlästa texter.
 • Dela upp innehållet i logiska delar.
 • Skapa innehåll som är unikt och nytt.
 • Skapa innehåll utifrån dina användare och inte för sökmotorer.

5. Bilder

Även bilder har betydelse när det handlar om att optimera innehållet på din sida. Det finns tre viktiga element när det kommer till optimering av dina bilder:

 • Skriv korta och beskrivande filnamn & alt-taggar.
 • Inkludera alt text om du använder en bild som en länk.
 • Använd webbplatskarta för dina bilder.

 

 

 

 

Location

Turning Torso 6004,
211 15 Malmö,
Skåne, Sverige

+46(0)763099293

info@croseo.se

Följ oss på sociala medier