CRO

Konverteringsoptimering

Få en offert

Vad är konverteringsoptimering?

CRO står för Conversion Rate Optimization, eller på svenska konverteringsoptimering. Det går ut på att optimera kundresor på hemsidor så att man får besökare att ta den handling som sidan har som primärmål samt att kontinuerligt optimera och testa så att fler besökare uppmanas till handlingen.

Konvertering definieras vanligtvis som en önskad åtgärd som en besökare på en webbplats tar, såsom att köpa en produkt, fylla i en formulär eller prenumerera på en tjänst. Konverteringsoptimering handlar om att öka antalet besökare som tar den önskade åtgärden, vilket i sin tur leder till högre intäkter eller måluppfyllelse.

 

Hur genomförs konverteringsoptimering?

 

Konverteringsoptimering kan göras på flera olika sätt. En grundläggande teknik är att optimera webbplatsens design, innehåll och navigering för att göra det enklare för besökarna att hitta det de söker och ta den önskade åtgärden. Det kan även innebära att man testar olika versioner av webbsidor för att se vilken som genererar bäst resultat, vilket kallas A/B-testning.

Andra metoder för konverteringsoptimering kan inkludera användning av tydliga call-to-action-knappar, uppmaningar till handling på strategiska ställen på webbplatsen och erbjudanden om specialerbjudanden eller rabatter. Genom att använda data och analysverktyg kan man också få insikter om besökarnas beteende och preferenser, vilket kan hjälpa till att skapa en mer effektiv konverteringsoptimeringsstrategi.

Konverteringsoptimering är viktigt eftersom det kan öka avkastningen på en digital plattform utan att man behöver öka trafiken. Genom att öka konverteringsgraden kan man maximera intäkterna eller måluppfyllelsen på en befintlig mängd trafik. Det kan också bidra till att förbättra kundupplevelsen och skapa en mer engagerande och relevant webbplats.

Vi har byggt ett specifikt ramverk runt konverteringsoptimering (CRO)

 

När vi optimerar er hemsida i relation till CRO, utgår vi från ett ramverk som vi har skapat. Ramverket har mer än 30 punkter som vi går igenom när vi analyserar er sida för att hitta element som kan förbättras och underlätta specifikt för målet att konvertera trafiken som landar på sidan.

Omvandla besökare på din hemsida till kunder med konverteringsoptimering

A/B testning, split testning och multivariate testning

A/B testning är detsamma som split testning, kärt barn har många namn. Multivariate-testning är dock ett test som består av flertal hypoteser eller mätnings punkter av en version av landningssida. En del av konverteringsoptimering är att testa sina hypoteser och analysera effekten. Då gör man två versioner av en sida, där man delar trafiken mellan sidorna och ser vilken sida som skapar fler konverteringar. En stor del av testningen är att följa upp resultaten och analysera innebörden av utfallet. När man har en vinnare med stor konfidensintervall så använder man sidan som har flest konverteringar som en del av strukturen av hemsidan när vi tänker CRO.

CRO – Prestanda-analys och rapportering

En viktig del av optimeringsarbetet är att förstå handlingarna som besökarna på er sida utför. Därför måste man undersöka och mäta resultaten för att vara säker på att ändringarna man har gjort ger den önskade resultaten. Som en del av vår optimeringsarbete kan vi analysera resultaten med Google Analytics eller det analytiskverktyg som ditt företag använder.

Konverteringsgrad

Målet med CRO är att öka konverteringsgraden på din sida. Det är ett mått som visar hur effektivt din sida konverterar. För att räkna ut konverteringsgraden tar du antalet konverteringar delat med antalet besökare. Säg att vi ska jobba med CRO. Vi har fått in 120 000 människor till vår sida men endast 200 har tryck. För att räkna ut det tar vi:

200 ÷ 120 000= 0,2 vilket visar en konverteringsgrad på 20%.

Formel: (antal klick)÷(antal besökare)

6 principer för konverteringoptimering (CRO)

När vi optimerar hemsidor finns det några faktrorer eller principer som vi tittar efter när vi undersöker vad samt hur vi ska testa.

 

Text optimering specifkt för konvertering

Att skriva en text med den rätta tonen är otroligt viktigt för att göra besluten lättare för besökaren på din landningssida. Exempelvis en text som är mer av informationskaraktär har en annorlunda ton jämfört med en text som ska övertala besökare att göra en handling eller konvertering.

Analysering av den digitala kundresan

Struktur är också en del av optimeringsresan och har även en betydande roll för konverteringen. Ett enkel exempel är att man berättar om produkten innan man försöker sälja den. Detta kan man göra med innehållsoptimering som även har stor betydelse för sökmotoroptimeringen. Konvertering har även en stor betydelse på hur ni rankas i Googles sökresultatat, detta kan även optimeras genom sökordsanalys.

Testa användarvänligheten av din sida med UX principer

Hur du visar visuella element kan också ha stor betydelse på hur en sida konverterar. Beroende på vilken fas besökaren befinner sig på ska det visuella uppmana den handling ni vill besökarna ska ta. Är den visuella känslan viktigare eller är konverteringen viktigare på den specifika sidan? Detta kan testas så att er landningssida är både snyggt visuellt men samtidigt inte hämmar konverteringen.

Optimering av formulärer för konvertering

Oftast använder sig företag av formulärer för att upplysa och övertala sina besökare att köpa eller visa intresse för den produkt som säljs på hemsidan. Testa formulärer eller flöden av en produkt är en av de viktigaste optimeringar ett företag kan göra. 

CTA - call to action, element för handling

En stor del av konverteringsoptimering består av att förstå det primära och sekundära målet för laddningssidan. En knapp, för exempelvis en sida är en CTA (call to action). Det är ett visuell element som berättar för besökaren att här ska en handling tas. Hur man presenterar denna knapp kan testas och får oftast olika resultat beroende på form, färg, meddelande, placering etc.

Idégenerering baserat på dina kunders handlingar

Som en CRO-expert är det viktigt att kunna alla de tekniska och taktiska konverteringsprinciperna. Men om man inte är en idérik person så har man det svårt. Man måste tänka utanför boxen och komma på hypoteser som testerna byggs på. CRO-experten måste också sätta sig i besökarens plats och se landningssidan från deras perspektiv för att minimera kompliciteten av infromation och säljresan.

Frågor och svar om CRO

Hur lång tid tar CRO?

Hur lång tid det tar för att se resultat av CRO beror helt på trafiken på din hemsida, får du mycket trafik ser du skillnad snabbare. Får du mindre trafik bör din A/B test pågå en längre period innan du ser markant resultat. 

Vad är en konvertering?

Alla sidor kan ha olika konverteringar. En konvertering har skett när en besökare har följt den önskade handlingen. Det kan vara att samla in e-post addresser, att de komemr vidare till en landningssida eller till och med att de köper produkter/servicen som du erbjuder. 

Vad är en heatmap?

En heatmap är en värmekarta som tillåter dig se hur de agerar på när de väl är inne i din sida. Det visar vilka element som har hög cklick rate samt vilka som har låg. 

Vad är konverteringsoptimering (CRO)?

CRO är en förkortning till konverteringsoptimering som innebär att du optimerar din hemsida för att öka konverteringsgraden. 

Hur beräknar jag konverteringsgraden?

För att räkna ut konverteringsgraden tar du antalet konverteringar delat med antalet besökare. Säger vi att 100 personer har besökt din hemsida och 10 personer konverterat blir konverteringsgraden 10%.

Varför ska min hemsida vara https?

Att din hemsida är https innebär att hemsidan är säker vilket är något som sökmotorer prioriterar när det kommer till din SEO. Skulle din hemsida vara http innebär det att den inte är säker och bör optimeras till https.

Vad är Aida modellen?

AIDA modellen är en effektiv modell när det kommer till att skriva övertygande och engagerade texter. Modellen består av medvetenhet, intresse, önskan och slutligen handling.

Location

Turning Torso 6004,
211 15 Malmö,
Skåne, Sverige

+46(0)763099293

info@croseo.se