SEO - Din kompletta guide

Vad är SEO och hur fungerar det? Vi går igenom det med vår guide

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering, eller SEO som det vanligtvis kallas, är en process som används för att förbättra synligheten och räckvidden för en webbplats i sökmotorernas organiska sökresultat. Det är en av de mest effektiva metoderna för digital marknadsföring som hjälper företag att nå ut till sin målgrupp och öka sin online-närvaro.

I dagens digitala landskap är sökmotorer som Google och Bing de primära källorna för information för de flesta internetanvändare. När en användare söker efter information eller produkter på internet, visar sökmotorerna de mest relevanta och användbara resultaten högst upp i sökresultaten. Sökmotoroptimering handlar om att förstå hur sökmotorerna arbetar och vilka faktorer som påverkar rankingen av en webbplats i sökresultaten.

Det finns många faktorer som påverkar rankingen av en webbplats i sökresultaten. En av de viktigaste faktorerna är kvaliteten på innehållet på webbplatsen. Sökmotorerna rankar högt på webbplatser som har högkvalitativt, relevant och användbart innehåll. Andra faktorer som påverkar rankingen inkluderar länkar till webbplatsen från andra webbplatser, webbplatsens hastighet och responsivitet, användarupplevelse och optimering för mobil enheter.

Att optimera en webbplats för sökmotorer kan göras på flera sätt. En av de vanligaste metoderna är att använda sökord och fraser som användare söker efter på webbplatsen. Sökorden bör användas på en naturlig och organiskt sätt i webbplatsens innehåll, metadata och länkar. Men det är viktigt att undvika överanvändning av sökord, vilket kan ses som spam och kan faktiskt skada webbplatsens ranking.

En annan viktig aspekt av SEO är länkbyggnad. Att skapa högkvalitativa och relevanta länkar från andra webbplatser till din egen webbplats är en effektiv strategi för att öka din webbplats ranking i sökresultaten. Det är dock viktigt att fokusera på kvalitet över kvantitet när det gäller länkar. Länkar från spam-webbplatser eller lågkvalitativa webbplatser kan faktiskt skada din ranking.

Sökmotoroptimering är en ständigt föränderlig process och sökmotorernas algoritmer uppdateras och förbättras ständigt. Det är viktigt att ha en holistisk strategi för att optimera din webbplats för sökmotorer, inklusive att skapa högkvalitativt innehåll, länkbyggnad, teknisk optimering och användarupplevelse. Genom att ha en effektiv SEO-strategi kan du hjälpa din webbplats att ranka högre i sökresultaten och öka din synlighet och räckvidd på nätet.

Hur fungerar SEO?

SEO är en process för att öka synligheten och rankingen av en webbplats i sökmotorernas organiska sökresultat. Det är en strategi som innebär att man optimerar en webbplats så att sökmotorerna kan lättare indexera och förstå dess innehåll och relevans för användaren.

Sökmotorer använder sig av avancerade algoritmer som analyserar olika faktorer på en webbplats för att bestämma dess ranking. Dessa faktorer inkluderar bland annat innehållets relevans, länkprofilen, webbplatsens struktur och användarupplevelsen.

Optimering för SEO handlar om att förbättra alla dessa faktorer så att webbplatsen blir mer relevant och användbar för sökmotorerna och användarna. Det innefattar bland annat att skapa högkvalitativt innehåll som svarar på användarnas frågor och behov, och att optimera webbplatsens länkprofil så att den innehåller relevanta och högkvalitativa länkar från andra webbplatser.

Teknisk optimering är också en viktig del av SEO. Det handlar om att säkerställa att webbplatsen är tekniskt optimerad för sökmotorerna genom att använda strukturerad data, rätt mängd interna länkar, robot.txt och sitemap.xml-filer.

SEO är en kontinuerlig process eftersom sökmotorerna uppdaterar och ändrar sina algoritmer regelbundet. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste SEO-trenderna och att regelbundet uppdatera och förbättra sin webbplats för att bibehålla och förbättra dess ranking och synlighet i sökresultaten.

 

Vad är organisk trafik?

Organisk trafik innebär trafik till en webbplats som kommer från sökmotorresultat utan att betala för annonsering. Detta betyder att användare hittar webbplatsen genom att söka på relevanta sökord eller fraser i en sökmotor, och väljer att klicka på en av de organiska sökresultaten som visas.

Organisk trafik är viktig för många företag eftersom det ger en kostnadseffektiv metod för att driva trafik till en webbplats och öka varumärkesexponeringen. Till skillnad från betald trafik, som erhålls genom betalda annonser, kan organisk trafik ge mer hållbara och långsiktiga resultat genom att öka en webbplats auktoritet och trovärdighet över tid.

 

Finns de olika typer av SEO?

Det finns flera olika typer av SEO som används för att optimera en webbplats för sökmotorer. En av de vanligaste typerna är on-page SEO, vilket handlar om att optimera innehållet på webbsidan. Det innefattar att använda relevanta sökord och fraser i rubriker, text och meta-beskrivningar, samt att se till att sidans laddningstid är snabb och att webbplatsen är mobilvänlig.

En annan typ av SEO är off-page SEO, som fokuserar på att bygga upp en stark länkprofil genom att få högkvalitativa länkar från andra relevanta webbplatser. Detta kan inkludera att skapa gästinlägg på andra bloggar, delta i forum och sociala medier, samt att använda strategier för att bygga upp en stark närvaro på andra webbplatser.

Teknisk SEO är en annan viktig typ av SEO, som fokuserar på att optimera webbplatsens tekniska aspekter för att säkerställa att sökmotorerna kan lättare indexera och förstå dess innehåll. Detta kan innefatta att använda strukturerad data, rätt mängd interna länkar, robot.txt och sitemap.xml-filer.

En annan typ av SEO som har blivit alltmer viktig på senare tid är lokal SEO, som handlar om att optimera webbplatsen för att synas bättre i lokala sökresultat. Detta kan innefatta att använda lokal information i webbsidans innehåll och meta-beskrivningar, att lägga till en Google My Business-profil, samt att få positiva recensioner från lokala kunder.

Varför ska ditt företag jobba med seo?

Att arbeta med SEO kan ha många fördelar för ett företag. En av de främsta anledningarna är ökad synlighet. Genom att optimera din webbplats för sökmotorer kan du få högre placeringar i sökresultaten för relevanta sökord och därigenom öka exponeringen för ditt företag. Detta kan leda till ökad trafik till din webbplats och därigenom ökad potential för konverteringar.

En annan fördel med SEO är att det kan hjälpa dig att bygga upp en starkare och mer trovärdig online-närvaro. Genom att använda relevanta sökord och fraser i ditt innehåll och optimera din webbplats för teknisk SEO kan du visa sökmotorerna att din webbplats är relevant och värdefull för användarna. Detta kan hjälpa dig att ranka högre i sökresultaten och därmed bygga upp ett starkt varumärke.

SEO kan också hjälpa dig att nå en mer specifik målgrupp. Genom att optimera din webbplats för lokala sökresultat kan du locka till dig kunder som söker efter dina produkter eller tjänster i din geografiska region. Detta kan hjälpa dig att öka din lokala kundbas och därigenom öka försäljningen.

Till sist kan SEO också vara en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi. Medan det kan ta tid att se resultat från SEO, är det ofta en långsiktig investering som kan ge dig långvariga fördelar utan att du behöver spendera pengar på dyr annonsering eller andra marknadsföringskampanjer.

Hur lång tid tar SEO?

Det finns ingen enkel eller generell svar på hur lång tid det tar att se resultat från SEO, eftersom det beror på en rad olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna är konkurrensnivån. Om du konkurrerar med många andra företag om samma sökord eller fraser, kan det ta längre tid att se resultat från din SEO-strategi. Å andra sidan, om du har en nischad verksamhet med låg konkurrens, kan du se resultat snabbare.

En annan faktor som påverkar hur lång tid det tar att se resultat från SEO är hur väl du optimerar din webbplats för sökmotorer. Om din webbplats är väl optimerad och följer bästa praxis för SEO, kan du se resultat snabbare. Om din webbplats däremot har tekniska problem eller inte är optimerad på rätt sätt, kan det ta längre tid att se resultat från din SEO-strategi.

Det är också viktigt att notera att SEO är en långsiktig strategi. Det tar tid att bygga upp en stark online-närvaro och förbättra din ranking i sökmotorerna. Det är därför viktigt att ha tålamod och fortsätta att arbeta med din SEO-strategi även om du inte ser omedelbara resultat.

Generellt sett kan det ta några månader att se de första resultaten av din SEO-strategi. Men det är viktigt att notera att SEO är en pågående process och att du behöver fortsätta att arbeta med din strategi på lång sikt för att se kontinuerliga resultat.

Vad är det för resultat du får?

Resultatet av en SEO-satsning kan variera beroende på flera faktorer, som konkurrensnivån på marknaden och hur väl din webbplats är optimerad. Men i allmänhet kan en lyckad SEO-satsning leda till förbättrade sökmotorrankningar, ökad trafik till din webbplats och ökad konvertering.

Genom att förbättra dina sökmotorrankningar kan du öka synligheten för din webbplats och nå ut till en större publik. Detta kan i sin tur leda till ökad trafik till din webbplats, vilket kan öka dina chanser att öka försäljning eller konverteringar. En högre ranking i sökmotorerna kan också öka din webbplats auktoritet och trovärdighet, vilket kan leda till att fler användare litar på din webbplats och söker upp den mer regelbundet.

Förutom att förbättra din sökmotorranking kan en lyckad SEO-satsning också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Genom att fokusera på relevanta sökord och fraser, strukturera din webbplats på ett logiskt sätt och skapa högkvalitativt och relevant innehåll, kan du förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Detta kan leda till att användare stannar längre på din webbplats och utforskar mer av ditt innehåll, vilket i sin tur kan öka dina konverteringar.

I det stora hela kan en lyckad SEO-satsning leda till förbättrade sökmotorrankningar, ökad trafik till din webbplats och ökad konvertering.

Vad är en SEO strategi?

En SEO-strategi är en plan som är utformad för att förbättra din webbplats ranking i sökmotorernas organiska resultat. Det är en viktig del av digital marknadsföring och innebär att optimera din webbplats på ett sätt som gör det möjligt för sökmotorerna att lätt hitta och indexera den.

En SEO-strategi består vanligtvis av flera steg. Det första steget är att utföra sökordsforskning, vilket innebär att identifiera de sökord och fraser som är relevanta för din verksamhet och som användare söker efter. Efter att sökorden har identifierats är det viktigt att optimera webbplatsens sidstruktur för att göra den lättare att indexera för sökmotorerna. Detta kan inkludera att använda rubriker, meta-beskrivningar och meta-titlar på rätt sätt.

Det tredje steget är att skapa högkvalitativt och relevant innehåll på din webbplats som är optimerat för de sökord och fraser som du har valt. Detta kan inkludera att skapa blogginlägg, produktbeskrivningar och annat innehåll som är användbart för dina besökare.

En viktig del av SEO-strategin är också off-page-optimering, som handlar om att öka din webbplats auktoritet och trovärdighet genom länkbyggnad och andra strategier. Detta kan inkludera att skapa länkar från andra relevanta webbplatser och sociala medier-plattformar.

Till slut är det också viktigt att mäta och analysera resultaten av din SEO-strategi. Detta kan göras med hjälp av verktyg som Google Analytics och andra SEO-verktyg. Genom att noggrant övervaka och analysera resultaten kan du göra justeringar och förbättringar i din SEO-strategi för att få bättre resultat och förbättra din ranking i sökmotorerna.

Vad ska du tänka på när du skapar en SEO strategi?

När du utformar en SEO-strategi för din webbplats finns det flera faktorer som du bör tänka på för att säkerställa att du uppnår dina mål.

Först och främst bör du ha en klar förståelse för din målgrupp och de sökord och fraser som de använder för att hitta ditt innehåll. Det är viktigt att skapa en lista över relevanta sökord och fraser som du vill optimera din webbplats för och prioritera dessa i din SEO-strategi.

Efter att du har identifierat de sökord och fraser som du vill optimera din webbplats för bör du tänka på sidstruktur och innehåll. Du bör se till att din webbplats har en logisk struktur och att dina sidor är optimerade för relevanta sökord och fraser. Du bör också se till att du har högkvalitativt och relevant innehåll som är optimerat för de sökord och fraser som du har valt.

När det gäller off-page-optimering bör du tänka på att skapa länkar från andra relevanta webbplatser och sociala medier-plattformar. Detta kan hjälpa till att öka din webbplats auktoritet och trovärdighet, vilket kan leda till bättre ranking i sökmotorerna.

En annan viktig faktor att tänka på när du utformar din SEO-strategi är att ha en bra mätning och analysplan på plats. Detta innebär att du ska ha verktyg på plats som Google Analytics och andra SEO-verktyg för att övervaka och analysera dina resultat. Genom att mäta och analysera dina resultat kan du göra justeringar och förbättringar i din SEO-strategi för att få bättre resultat och förbättra din ranking i sökmotorerna.

Till slut är det viktigt att tänka på att SEO är en kontinuerlig process som kräver engagemang och tålamod. Det tar tid att se resultat från din SEO-strategi, så det är viktigt att du har realistiska förväntningar och att du är beredd att arbeta kontinuerligt för att uppnå dina mål.

On page SEO

On-page SEO, eller sökmotoroptimering på sidan, är den process som involverar optimering av en webbplats för att förbättra dess ranking i sökmotorernas organiska resultat. On-page SEO fokuserar på att optimera webbplatsens innehåll, struktur och kodning för att göra det mer sökmotorvänligt.

Hur fungerar on page seo?

On-page SEO, eller sökmotoroptimering på sidan, är den process som involverar optimering av en webbplats för att förbättra dess ranking i sökmotorernas organiska resultat. On-page SEO fokuserar på att optimera webbplatsens innehåll, struktur och kodning för att göra det mer sökmotorvänligt.

För att utföra on-page SEO måste man först identifiera relevanta sökord och fraser som är relevanta för webbplatsens ämne och målgrupp. Därefter bör man placera dessa sökord på lämpliga platser på webbplatsen, såsom i titlar, meta-beskrivningar, rubriker, stycken och bildtexter.

En annan viktig aspekt av on-page SEO är att säkerställa att webbplatsen har en användarvänlig struktur som gör det enkelt för besökare att navigera och hitta vad de söker. Detta kan uppnås genom att skapa en logisk struktur på webbplatsen, använda en lättläst typografi, och inkludera interna länkar för att hjälpa användare att hitta relaterat innehåll.

On-page SEO innefattar också optimering av webbplatsens laddningstid, så att besökare inte blir uttråkade och väljer att besöka en annan webbplats istället. För att förbättra laddningstiden kan man exempelvis använda komprimerade filer, optimera bilder, och ta bort onödigt kod.

Slutligen, en annan viktig del av on-page SEO är att skapa högkvalitativt och relevant innehåll som inte bara tilltalar besökare utan även sökmotorer. Detta inkluderar att undvika duplicerat innehåll och att skapa unikt, värdefullt och delbart innehåll som kan locka till sig länkar från andra webbplatser.

Vad ingår i on page seo?

Exemepl på vad som kan ingå i on page seo är:

 

 • Identifiera relevanta sökord och fraser
 • Placera sökord på lämpliga platser, såsom titlar, meta-beskrivningar, rubriker och bildtexter
 • Skapa en användarvänlig struktur och navigation på webbplatsen
 • Använd en lättläst typografi och formatering
 • Optimera webbplatsens laddningstid genom att använda komprimerade filer och optimera bilder
 • Skapa högkvalitativt och relevant innehåll som inte är duplicerat och kan locka till sig länkar från andra webbplatser
 • Använd interna länkar för att hjälpa användare att hitta relaterat innehåll på webbplatsen
 • Optimera bilder genom att använda lämpliga storlekar och alternativ text
 • Använd metadata, som exempelvis schema markup, för att ge sökmotorerna mer information om webbplatsens innehåll och struktur.

Målsidor - analys av sökbeteende

En välstrukturerad webbplats med tydliga målsidor är en viktig del av en effektiv sökmotoroptimeringsstrategi. Att skapa målsidor som är optimerade för relevanta sökord och som tillfredsställer sökarnas intention kan hjälpa till att öka din webbplats synlighet i sökresultaten och öka konverteringarna.

När du planerar dina målsidor är det viktigt att analysera sökbeteendet inom din bransch. Vad söker dina kunder efter? Vilka fraser och frågor används oftast? Genom att analysera sökbeteendet kan du hitta relevanta sökord och fraser att optimera dina målsidor för.

När du har identifierat dina målsidor och de sökord och fraser du vill optimera för, är det viktigt att se till att målsidorna är tydligt strukturerade och lätt att navigera på. En lättförståelig struktur med tydliga rubriker och punktlistor kan göra det lättare för sökarna att hitta det de söker efter och öka chansen att de stannar längre på din webbplats.

En annan viktig aspekt av en välstrukturerad webbplats är att ha en tydlig hierarki. Detta innebär att dina sidor är ordnade hierarkiskt efter relevans och betydelse. Din startsida ska ha högsta hierarkiska nivån och dina underliggande målsidor bör placeras i relevanta kategorier under startsidan. Detta hjälper inte bara sökarna att hitta det de söker efter, utan det ger också en struktur som sökmotorerna kan följa och förstå bättre.

Menysruktur

Menyn på din webbplats är en viktig del av din sökmotoroptimeringsstrategi. En välstrukturerad meny kan göra det lättare för både sökmotorer och användare att navigera på din webbplats och hitta relevant innehåll.

När du planerar din meny är det viktigt att tänka på sökord och fraser som är relevanta för dina målsidor. Genom att inkludera dessa sökord och fraser i menyn kan du hjälpa sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om och öka chansen att dina målsidor rankar högre i sökresultaten.

Det är också viktigt att ha en tydlig och lättförståelig struktur på din meny. En bra struktur med tydliga kategorier och underkategorier kan göra det enklare för användare att hitta det de söker efter och öka chansen att de stannar längre på din webbplats. Det kan också göra det lättare för sökmotorer att indexera din webbplats och förstå dess hierarki.

När du planerar din meny, bör du också tänka på användarupplevelsen. Menyn bör vara enkel att använda och lättillgänglig på alla sidor av din webbplats. Du kan också använda dig av dropdown-meny för att visa fler alternativ på en enkel och överskådlig sätt.

URL

När det gäller URL-struktur och SEO, finns det några viktiga faktorer att tänka på. För det första är det viktigt att URL:en är relevant för sidans innehåll och ämne. Det betyder att du bör inkludera sökord som är relevanta för sidans ämne i URL:en. Detta hjälper sökmotorer att förstå vad sidan handlar om och förbättrar dina chanser att ranka högt i sökresultaten.

För det andra bör URL:en vara enkel och lätt att förstå för både användare och sökmotorer. Detta betyder att du bör undvika att inkludera onödiga parametrar eller komplicerade strukturer i URL:en. En enkel och tydlig URL är mer benägen att bli klickad på och länkad till av andra webbplatser.

När du skapar en URL-struktur bör du också se till att undvika duplicering av innehåll genom att undvika att skapa flera olika URL:er för samma innehåll. Detta kan leda till problem med duplicerat innehåll och förvirring för sökmotorer och användare. Du kan använda kanoniska taggar för att undvika detta problem genom att indikera vilken URL som är den primära och mest relevanta för innehållet

Breadcrumbs

Breadcrumbs, eller brödsmulor på svenska, är en navigationsfunktion som hjälper användare att orientera sig på en webbplats och förstå dess hierarki. Det är en slags stig som visar var på webbplatsen användaren befinner sig och vilka steg som tagits för att komma dit.

En typisk breadcrumb-stig ser ut som följande: Hem > Kategori > Underkategori > Sida

I detta exempel visar breadcrumb-stigen hur användaren har navigerat sig från startsidan, till en specifik kategori, vidare till en underkategori och slutligen till en specifik sida.

Förutom att ge användaren en tydlig överblick över var på webbplatsen de befinner sig, kan breadcrumbs också hjälpa sökmotorer att förstå din webbplats hierarki och förbättra dess indexering.

När du planerar din breadcrumb-struktur är det viktigt att tänka på följande:

 • Placering: Breadcrumbs bör placeras i början av sidan för att användaren ska kunna orientera sig direkt.
 • Hierarki: Breadcrumbs bör följa din webbplats hierarki och visa användaren vilka steg som tagits för att komma till den aktuella sidan.
 • Enkelhet: Breadcrumbs bör vara enkla och lättförståeliga för användaren.
 • Konsistens: Breadcrumbs bör vara konsistenta över hela webbplatsen för att ge en enhetlig användarupplevelse.
 • Mobilanpassning: Breadcrumbs bör fungera lika bra på mobila enheter som på datorer.

  Interna länkar

  Internlänkar, eller interna länkar, är en viktig del av din sökmotoroptimering eftersom de hjälper sökmotorer att förstå din webbplats hierarki och hur olika sidor hänger samman. Internlänkar är helt enkelt länkar som går från en sida på din webbplats till en annan sida på samma webbplats.

  För att internlänka på ett effektivt sätt bör du tänka på flera faktorer. En av de viktigaste faktorerna är att använda relevanta ankartexter. Ankartexten är den synliga texten som länken är inbäddad i. Den bör vara relevant för sidan som länken går till och innehålla sökord som är relevanta för den sidan. Till exempel, istället för att länka med “klicka här”, bör du använda en ankartext som “läs mer om våra produkter”.

  En annan viktig faktor att tänka på är att internlänka till relevanta sidor. Länka till sidor som är relevanta för det innehåll som användaren är på. Till exempel, om du skriver om en specifik produkt, kan du länka till dess produktsida. Detta hjälper sökmotorer att förstå hur olika sidor på din webbplats är relaterade till varandra.

  En annan sak att tänka på är att undvika överanvändning av internlänkar. För många interna länkar kan göra det svårt för användare och sökmotorer att förstå hierarkin på din webbplats. Använd internlänkar sparsamt och bara när det är relevant.

  För att göra internlänkning lättare och mer effektiv bör du ha en tydlig och logisk struktur för din webbplats. Detta innebär att du bör ha en tydlig hierarki för dina sidor och kategorier. På så sätt kan du enkelt internlänka mellan relaterade sidor och göra det lättare för användare och sökmotorer att navigera på din webbplats.

  Externa utlänkar

  Att länka ut till andra domäner från din egen webbplats kan vara både bra och dåligt ur ett SEO-perspektiv. Att länka till högkvalitativa och relevanta webbplatser kan ge fördelar för din egen webbplats genom att visa sökmotorer att du är en källa till värdefull information och att du är villig att peka på andra relevanta resurser.

  Däremot kan länka ut till lågkvalitativa eller spamaktiga webbplatser leda till negativa effekter. Om sökmotorer uppfattar att du länkar till dåliga resurser kan det påverka din egen webbplatsrankning negativt. Det är därför viktigt att du alltid noga överväger vilka webbplatser du länkar till och att du bara länkar till högkvalitativa och relevanta resurser.

  Det finns också några andra saker att tänka på när du länkar ut från din webbplats. Du bör aldrig länka ut till webbplatser som konkurrerar direkt med din egen webbplats. Det är också viktigt att inte överanvända länkar, särskilt inte i menyn eller sidfoten, eftersom det kan sprida ut länkkraften för din webbplats och minska din egen relevans och auktoritet.

  I allmänhet kan du länka ut till andra webbplatser, särskilt om de ger värdefull information till dina användare. Det är dock viktigt att du noga överväger vilka webbplatser du länkar till och att du bara länkar till högkvalitativa och relevanta resurser för att undvika att din webbplats drabbas av negativa effekter.

  Sökordsanalys

  Sökordsanalys är en process inom sökmotoroptimering (SEO) som innebär att man identifierar relevanta sökord och fraser som användare söker efter i sökmotorer som Google. Syftet med sökordsanalys är att förstå vad användarna söker efter på internet, och använda denna information för att optimera en webbplats för dessa sökord och fraser.

  Vad är viktigt att tänka på vid en sökordsanalys?

  Sökordsanalys handlar inte bara om att hitta de mest relevanta sökorden för en webbplats, utan också om att förstå hur dessa sökord används av användarna. Det innebär att man måste analysera sökordens intention, det vill säga vad användaren faktiskt söker efter när de skriver in sökordet i sökmotorn. Genom att förstå sökordens intention kan man skapa innehåll som svarar på användarnas frågor och behov, och därmed förbättra chanserna att ranka högt i sökresultaten.

  Hur utför man en effektiv sökordsanalys?

  För att utföra en effektiv sökordsanalys bör man följa dessa steg:

  • Definiera ditt mål: Innan du börjar med sökordsanalysen måste du definiera vad som är målet med din webbplats eller kampanj. Vilken typ av trafik vill du generera, vad är din målgrupp och vilken typ av konverteringar vill du ha? Denna information hjälper dig att fokusera på relevanta sökord och fraser som kan driva önskad trafik till din webbplats.
  • Identifiera relevanta sökord: Använd sökordsverktyg som Google Keyword Planner eller Ahrefs för att identifiera relevanta sökord och fraser. Du kan också utföra en content gap-analys på Ahrefs för att se vilka sökord dina konkurrenter använder men du inte gör. Genom att analysera konkurrenternas sökordsstrategier kan du identifiera nya sökord att använda på din egen webbplats.
  • Analysera sökordens intention: Innan du börjar skriva innehåll till ett sökord är det viktigt att förstå vad användarna faktiskt söker efter när de använder detta sökord. Genom att analysera sökintentionen kan du skapa relevant innehåll som svarar på användarens frågor och behov. På så sätt ökar du chansen att ranka högt i sökresultaten.
  • Välj lämpliga sökord: Välj de sökord som är relevanta för ditt mål, och som har hög sökvolym men också rimlig konkurrens. Det finns ingen mening att optimera för sökord som är för svåra att ranka på eller för sökord som inte är relevanta för din webbplats. Content gap-funktionen på Ahrefs är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att identifiera sökord och fraser som dina konkurrenter rankar för, men som du själv inte gör. Genom att hitta dessa sökord kan du optimera din egen webbplats och öka chansen att ranka högre i sökresultaten. Genom att använda content gap på Ahrefs kan du få en djupare förståelse för vilka sökord och fraser dina konkurrenter använder och därmed hitta nya möjligheter att optimera din egen webbplats för sökresultaten. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en garanti för att dina konkurrenters sökordsstrategi kommer att fungera på din egen webbplats. Det är alltid viktigt att analysera sökintentionen och använda sökorden på ett relevant och användarvänligt sätt för att få bästa möjliga resultat.
  • Använd sökorden på rätt ställen: När du har valt dina sökord, placera dem på lämpliga platser på din webbplats. Detta inkluderar rubriker, meta-beskrivningar, bildtexter och annat relevant innehåll. Tänk på att undvika “keyword stuffing” som kan straffa din webbplats.

   Genom att utföra en effektiv sökordsanalys kan du optimera din webbplats för relevanta sökord och fraser som hjälper dig att ranka högt i sökresultaten och attrahera mer trafik till din webbplats.

   Verktyg för sökordsanalys

   Det finns många olika verktyg för sökordsanalys, både gratis och betalda. Här är en lista på några av de mest populära verktygen:

   • Google Keyword Planner – ett gratis verktyg från Google som ger dig sökordsdata och förslag på sökord
   • Ahrefs – ett betalverktyg som ger dig djupgående sökordsdata och konkurrensanalys.
   • SEMrush – ett betalverktyg som ger dig sökordsdata och konkurrensanalys, samt förslag på sökord och fraser.
   • Moz Keyword Explorer – ett betalverktyg som ger dig sökordsdata och förslag på sökord och fraser.
   • Keyword Tool – ett gratis verktyg som ger dig förslag på sökord och fraser baserat på Googles autosuggest-funktion.
   • Ubersuggest – ett gratis verktyg som ger dig sökordsdata och förslag på sökord och fraser.
   • Keyword Finder – ett betalverktyg som ger dig sökordsdata, konkurrensanalys och förslag på sökord och fraser.
   • Google Trends – ett gratis verktyg som visar sökningstrender över tid för specifika sökord och fraser.

     

    Meta titel

    Meta titel Meta titeln är den blåa texten som visas i sökresultaten. En välformulerad meta titel är viktig eftersom den ger en kort sammanfattning av sidans innehåll och övertygar användaren att klicka vidare till din sida. Här är några tips för att skapa en effektiv meta titel:

    • Inkludera sökordet i meta titeln.
    • Skriv en kort och slagkraftig titel som beskriver sidans innehåll.
    • Håll titeln under 60 tecken så att den inte klipps av i sökresultaten.
    • Skriv en unik meta titel för varje sida på din webbplats.

      

     Meta beskrivning

     Meta beskrivning Meta beskrivningen är den korta sammanfattningen av sidans innehåll som visas under meta titeln i sökresultaten. En bra meta beskrivning lockar användare att klicka vidare till din sida och bör innehålla relevanta sökord. Här är några tips för att skapa en effektiv meta beskrivning:

     • Inkludera sökordet i meta beskrivningen.
     • Skriv en kort och sammanfattande beskrivning av sidans innehåll.
     • Håll beskrivningen under 155 tecken så att den inte klipps av i sökresultaten.
     • Skriv en unik meta beskrivning för varje sida på din webbplats.

       

      Meta beskrivning

      Alt text Alt texten beskriver bildens innehåll för sökmotorer och användare som inte kan se bilden. Det är viktigt att inkludera relevanta sökord i alt texten för att öka sidans relevans i sökresultaten. Här är några tips för att skapa effektiv alt text:

      • Beskriv bildens innehåll i alt texten.
      • Inkludera relevanta sökord i alt texten.
      • Håll alt texten kort.

        

       Huvudrubrik

       Huvudrubrik Huvudrubriken, eller “H1”, är den viktigaste rubriken på sidan och beskriver sidans innehåll. Här är några tips för att skapa en effektiv huvudrubrik:

       • Inkludera sökordet i huvudrubriken.
       • Skriv en kort och slagkraftig huvudrubrik som beskriver sidans innehåll.
       • Använd endast en huvudrubrik per sida.

         

        Underrubrik

        Underrubriker, eller “H2”, används för att organisera sidans innehåll och beskriver de olika sektionerna på sidan. Här är några tips för att skapa effektiva underrubriker:

        • Använd relevanta sökord i underrubrikerna.
        • Använd underrubriker för att organisera sidans innehåll.
        • Använd underrubrik för att beskriva underämnen på ett tydligt sätt.
        • Använd hierarkisk struktur för huvudrubrik och underrubrik för att göra sidan lättläst.

        Innehållet (brödtexten)

        Att skriva en bra brödtext på en webbsida är viktigt för både sökmotoroptimering och för att engagera besökare. Här är några tips för att skriva en effektiv brödtext:

        • Var tydlig och enkel att förstå: Använd korta, enkla meningar och undvik att använda komplicerade ord eller uttryck som kan vara svåra att förstå för läsaren.
        • Skriv till din målgrupp: Tänk på vem som kommer att läsa texten och skriv för dem. Anpassa språket och tonen efter din målgrupp.
        • Använd punktlistor: Punktlistor gör det lättare att läsa och förstå informationen och gör också texten mer överskådlig.
        • Använd relevant innehåll: Se till att texten är relevant för ämnet och för din målgrupp. Använd fakta, exempel och erfarenheter för att stärka budskapet.
        • Var konsekvent: Använd samma ton, språk och stil genom hela texten för att skapa en enhetlig upplevelse för läsaren.
        • Använd call-to-action: Avsluta texten med en uppmaning till läsaren att göra något. Det kan vara att kontakta företaget, läsa mer om ett ämne eller att köpa en produkt.
        • Optimering för sökmotorer: Använd sökord som är relevanta för ämnet och placera dem strategiskt i texten. Undvik att överanvända sökord, eftersom det kan uppfattas som spam och kan skada din ranking på sökmotorerna.

        Genom att följa dessa tips kan du skapa brödtexter som engagerar och informerar dina besökare, samtidigt som de bidrar till din sökmotoroptimering.

        Duplicerat innehåll

        Duplicerat innehåll i SEO-sammanhang betyder att samma eller liknande innehåll förekommer på flera olika webbsidor. Det kan till exempel hända om du har flera webbsidor med samma eller liknande innehåll, eller om du använder samma text på olika platser på din webbplats. Duplicerat innehåll kan vara problematiskt för din SEO eftersom sökmotorer som Google kan ha svårt att avgöra vilken sida som är mest relevant att visa för användaren och därför riskerar att ignorera eller till och med straffa din webbplats.

        För att undvika duplicerat innehåll är det viktigt att skapa unikt och relevant innehåll för varje sida på din webbplats. Du bör också undvika att kopiera eller duplicera innehåll från andra webbplatser. Om du har flera sidor med liknande innehåll bör du överväga att konsolidera dem till en sida eller använda kanoniska taggar för att informera sökmotorer om vilken sida som är den primära.

        Det är också viktigt att övervaka din webbplats för att upptäcka eventuellt duplicerat innehåll. Du kan använda verktyg som Copyscape eller Siteliner för att söka efter duplicerat innehåll på din webbplats eller andra webbplatser.

        Vad ska du tänka på vid filtrering?

        Sortering och filtrering är viktiga funktioner på en webbplats som ger användarna möjlighet att hitta det de söker på ett snabbt och effektivt sätt. Men det kan också skapa problem för SEO eftersom det kan generera en stor mängd URL:er som sökmotorer kan tolka som duplicerat innehåll.

        För att undvika detta problem är det viktigt att ha rätt strategi för att hantera URL:er för sortering och filtrering. En bra strategi är att använda rel = “canonical” -taggar för att informera sökmotorerna om vilken sida som är den primära. Det är också viktigt att använda parameterinställningar i Google Search Console för att hantera sortering och filtrering på din webbplats.

        En annan strategi är att använda AJAX eller Javascript för att visa filtreringsresultat på samma sida, istället för att skapa nya URL:er för varje filteralternativ. Detta minskar antalet URL:er på din webbplats och gör det lättare för sökmotorer att indexera din webbplats.

        Vid utformning av URL:er för sortering och filtrering är det också viktigt att använda sig av sökvänliga URL:er som är lätta att förstå och navigera för både användare och sökmotorer. Det är viktigt att inkludera relevanta sökord i URL:er och undvika onödiga parametrar och numrerade sidor.

        I slutändan är det viktigt att ha en tydlig strategi för hantering av sortering och filtrering på din webbplats, inklusive användning av canonical-taggar, parameterinställningar och sökvänliga URL:er. Detta kommer att hjälpa dig att undvika problem med duplicerat innehåll och förbättra din SEO-prestanda.

        Canonicals

        Canonical-taggar är HTML-element som används för att informera sökmotorer om vilken version av en webbsida som ska prioriteras och indexeras i sökresultaten. Det används främst för att lösa problem med duplicerat innehåll på webbplatser, där samma innehåll kan visas på flera URL:er.

        Canonical-taggen hjälper till att förhindra att sökmotorer indexerar och rankar flera kopior av samma innehåll, vilket kan påverka webbplatsens SEO-prestanda negativt. Genom att använda en canonical-tag kan du säkerställa att sökmotorerna indexera och rankar den primära versionen av innehållet på din webbplats.

        För att använda canonical-taggen bör du först identifiera vilken version av innehållet som ska betraktas som den primära. Det kan vara den ursprungliga versionen av en sida eller den version som innehåller den mest relevanta och omfattande informationen. När du har bestämt vilken version som ska prioriteras, lägger du till en canonical-tag i HTML-koden på de andra versionerna av sidan, som pekar till den primära versionen.

        En typisk canonical-tag ser ut så här:

        <link rel="canonical" href="https://www.example.com/primär-version">

        Canonical-taggen bör placeras i sidhuvudet i HTML-koden för varje sida som du vill informera sökmotorerna om. Det är också viktigt att säkerställa att alla kopior av innehållet på din webbplats innehåller en canonical-tag som pekar på den primära versionen av sidan.

        I slutändan kan användning av canonical-taggar förbättra din webbplats SEO-prestanda genom att hjälpa sökmotorer att förstå vilken version av innehåll som ska indexeras och rankas i sökresultaten. Det är ett viktigt verktyg för att hantera problem med duplicerat innehåll och förbättra användarupplevelsen på din webbplats.

        Off page seo

        Off-page SEO handlar om att förbättra en webbplats sökmotorrankning genom att öka dess auktoritet, trovärdighet och popularitet på andra webbplatser och plattformar, utanför den egna. Det innefattar att bygga externa länkar och synlighet på andra webbplatser genom olika marknadsförings- och PR-aktiviteter.

        Vad ingår i off page seo?

        Off-page SEO inkluderar en mängd olika aktiviteter som syftar till att förbättra en webbplats auktoritet, trovärdighet och popularitet utanför den egna webbplatsen. Några av de vanligaste teknikerna som ingår i off-page SEO är:

         

        • Externa länkar: Att bygga länkar från andra högkvalitativa webbplatser till din egen. Ju fler relevanta och högkvalitativa länkar en webbplats har, desto mer auktoritativ och trovärdig uppfattas den vara av sökmotorerna.
        • Sociala medier: Att använda sociala medier för att bygga en närvaro, engagemang och följare. Detta inkluderar att skapa och dela innehåll, interagera med användare och bygga relationer med influencers.
        • Gästinlägg: Att skriva och publicera inlägg på andra högkvalitativa webbplatser inom samma bransch eller nisch som din egen webbplats. Detta kan öka din synlighet och trafik, och kan också leda till externa länkar till din webbplats.
        • PR och marknadsföring: Att använda olika PR- och marknadsföringsaktiviteter för att öka din synlighet och trovärdighet på andra webbplatser och plattformar. Detta kan inkludera pressmeddelanden, medieintervjuer, tävlingar och evenemang.
        • Forum och communities: Att delta i relevanta online-forum och communities för att bygga relationer och öka din synlighet och auktoritet inom din nisch eller bransch.
        • Branding: Att bygga ett starkt varumärke genom att skapa kvalitativt innehåll och engagerande marknadsföring som bidrar till att öka kännedomen om din webbplats och öka dess popularitet.

         Hur får man backlinks?

         För att få länkar pekade till din sida finns det flera olika metoder som kan användas inom off page SEO. En viktig faktor är att skapa högkvalitativt innehåll som är relevant och användbart för din målgrupp. Om ditt innehåll är intressant och tilltalande ökar chansen att andra webbsidor vill länka till det.

         Att skapa gästinlägg på andra bloggar eller webbsidor är också en vanlig metod för att få länkar till din egen sida. Genom att skriva kvalitativa artiklar och inkludera länkar till din egen sida i innehållet kan du öka din synlighet och få mer trafik till din webbplats.

         Att delta i online-forum och sociala medier kan också vara en effektiv metod för att få länkar till din sida. Genom att skapa en aktiv närvaro på relevanta forum eller sociala plattformar kan du skapa relationer med andra användare och öka chansen att de länkar till din webbplats.

         En annan metod för att få länkar är att delta i samarbetsprojekt med andra webbsidor eller bloggar. Genom att samarbeta med andra webbsidor och inkludera länkar till varandras sidor kan båda sidor öka sin synlighet och nå en större publik.

         Att använda pressmeddelanden kan också vara en effektiv metod för att få länkar och öka din synlighet på nätet. Genom att publicera relevanta nyheter och händelser om ditt företag eller din organisation kan du locka uppmärksamhet från journalister och andra webbsidor som sedan kan länka till din sida.

          Hyra länk

          Att hyra länkar, även känt som “link rental”, innebär att man betalar en annan webbplats för att de ska länka till ens egen webbplats. Detta kan vara ett sätt att öka antalet länkar till sin webbplats och därigenom förbättra dess ranking i sökmotorernas resultat.

          Att hyra länkar kan vara en riskabel strategi eftersom Google och andra sökmotorer ser det som en manipulation av sökmotorresultaten och kan straffa webbplatser som gör detta genom att sänka deras ranking eller till och med ta bort dem från sökresultaten helt och hållet.

          Det finns olika sätt att hyra länkar, såsom att köpa dem från andra webbplatser, genom nätverk eller via förmedlare. Det är viktigt att vara försiktig och göra noga undersökningar innan man hyr länkar, för att undvika att länkarna kommer från webbplatser med låg kvalitet eller som har en dålig rykte inom sökmotoroptimering.

          En av de vanligaste metoderna för att hyra länkar är att använda sig av så kallade “link building services”, där man betalar för att få länkar till sin webbplats från andra webbplatser som är relaterade till ens egen. Dessa tjänster kan vara effektiva, men det är viktigt att noggrant granska de webbplatser som man får länkar ifrån, för att undvika att länkarna kommer från webbplatser som har låg kvalitet eller som har en dålig rykte inom sökmotoroptimering.

          Det finns också vissa webbplatser som specialiserar sig på att förmedla länkar mellan webbplatser, så kallade “link brokers”. Dessa tjänster kan också vara effektiva, men det är viktigt att vara försiktig och göra grundliga undersökningar innan man använder sig av dem, för att undvika att länkarna kommer från webbplatser med låg kvalitet eller som har en dålig rykte inom sökmotoroptimering.

           Köpa länk

           Att köpa länkar är en vanlig metod inom off page SEO för att öka en webbplats auktoritet och ranking på sökmotorerna. Det innebär att du betalar en annan webbplats för att länka till din sida. När du köper en länk är det viktigt att se till att länken är relevant och av hög kvalitet eftersom sökmotorer som Google kan straffa dig för att köpa länkar av låg kvalitet eller orelaterade webbplatser.

           Det finns flera olika marknadsplatser och webbplatser där du kan köpa länkar, men det är viktigt att göra din forskning och välja en tillförlitlig källa. Några populära marknadsplatser inkluderar SEOClerks, Fiverr och Upwork, där du kan hitta leverantörer som säljer länkar. Det är dock viktigt att vara försiktig och inte köpa för många länkar på en gång, eftersom det kan leda till att sökmotorerna misstänker att du försöker manipulera din ranking.

           När du köper länkar bör du också se till att det är en naturlig process och inte överbetona ankartexten. Ankartexten är den synliga texten som länken är inbäddad i, och överoptimisering av ankartexten kan leda till att Google straffar dig. Se också till att länkarna är diversifierade, dvs. inte bara från en specifik källa eller typ av webbplats, eftersom det också kan väcka Googles misstankar.

           Generellt sett är det bättre att skapa högkvalitativa länkar organiskt genom att skapa värdefullt innehåll och bygga relationer med andra webbplatser i din nisch. Men om du väljer att köpa länkar, gör din forskning och se till att det är en säker och tillförlitlig metod.

            

            Hur kan du få organiska länkar?

            Att hitta organiska länkar är ett viktigt steg i off page SEO. En av de mest effektiva sätten att hitta organiska länkar är genom outreach. Detta innebär att du kontaktar andra webbplatser och ber dem att länka till din webbplats. För att lyckas med detta är det viktigt att du har relevant och högkvalitativt innehåll på din webbplats som andra webbplatser vill länka till.

            En annan metod för att hitta organiska länkar är genom att använda verktyg som Ahrefs, SEMrush eller Moz för att se vilka webbplatser som har nämnt din domän, men inte länkat till dig. Du kan sedan kontakta dessa webbplatser och be dem att lägga till en länk till din webbplats.

            En annan effektiv metod är att analysera vilka webbplatser som länkar till dina konkurrenter. Genom att använda verktyg som Ahrefs kan du se vilka webbplatser som länkar till dina konkurrenter och sedan försöka få länkar från dessa webbplatser till din egen webbplats. Detta kan vara en mycket effektiv strategi, eftersom dessa webbplatser redan har visat ett intresse för din nisch genom att länka till dina konkurrenter.

             

             SEO verktyg

             Teknisk SEO

             Teknisk SEO handlar om att optimera en webbplats tekniska struktur för att göra den lättare för sökmotorer att indexera och förstå innehållet på sidan. Det inkluderar allt från att optimera laddningstider och mobilitet till att använda korrekta HTTP-statuskoder och strukturera webbplatsens URL:er på ett sökmotorvänligt sätt.

             Teknisk SEO är en viktig del av sökmotoroptimering eftersom det hjälper sökmotorerna att förstå och kategorisera innehållet på din webbplats på ett mer exakt sätt. Om din webbplats inte är tekniskt optimerad kan det leda till lägre placeringar i sökresultaten eller att sökmotorer inte ens indexera viktig information på din webbplats.

             Viktiga tekniska SEO-faktorer inkluderar sidhastighet, mobilanpassning, korrekt användning av HTTP-statuskoder, sökmotorvänliga URL:er, korrekt strukturerad HTML-kod, optimering av bilder och video, korrekt användning av robots.txt-filen och säkerhet med HTTPS. Det är viktigt att ha en bra förståelse för teknisk SEO för att optimera din webbplats och maximera dess synlighet i sökmotorerna.

              

              Core web details

              Core Web Vitals är ett begrepp inom teknisk SEO som refererar till de tre kritiska användarupplevelsesmetrikerna för webbsidor: Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) och Cumulative Layout Shift (CLS). Dessa metriker fokuserar på hastighet, interaktivitet och visuell stabilitet av en webbsida, och de används av Google för att bedöma användarupplevelsen på en webbplats.

              Largest Contentful Paint (LCP) mäter den tid det tar för det största innehållsrika elementet på sidan att laddas. För att förbättra LCP bör du se till att webbsidan har en snabb serverrespons, optimerad bildstorlek och minimerad renderingsfördröjning.

              First Input Delay (FID) mäter hur snabbt en webbsida reagerar på användarens interaktioner, som att klicka på en länk eller fylla i ett formulär. För att förbättra FID bör du se till att webbsidan är väl strukturerad, att JavaScript-kod är effektiv och att onödig kod elimineras.

              Cumulative Layout Shift (CLS) mäter stabiliteten hos innehållet på en webbsida när sidan laddas. Om sidan skiftar layout plötsligt när den laddas kan det leda till en dålig användarupplevelse. För att förbättra CLS bör du se till att alla element på sidan har en fast storlek, och att de är rätt placerade på sidan.

              Genom att använda verktyg som PageSpeed Insights eller Lighthouse kan du mäta Core Web Vitals på din webbsida och få förslag på förbättringar. Det är viktigt att förbättra Core Web Vitals på din webbsida, eftersom Google har meddelat att de kommer att ta hänsyn till dessa metriker i sina sökresultatrankningar från maj 2021.

               Statuskoder

               Statuskoder är ett sätt för webbservrar att kommunicera med webbläsare och andra program om resultatet av en HTTP-förfrågan. Det finns ett antal olika statuskoder som indikerar olika saker.

               Här är en lista över några vanliga statuskoder och vad de betyder:

               • 200 OK: Detta betyder att förfrågan lyckades och servern har returnerat det begärda innehållet.

               • 301 Moved Permanently: Detta betyder att sidan har flyttats till en annan URL permanent. Webbläsare och sökmotorer kommer att omdirigera till den nya URL:en.

               • 302 Found: Detta betyder att sidan har flyttats till en annan URL tillfälligt. Webbläsare och sökmotorer kommer att omdirigera till den nya URL:en, men ska fortsätta att indexera den gamla URL:en.

               • 404 Not Found: Detta betyder att sidan eller resursen inte kunde hittas på servern. Detta kan hända om en URL har skrivits fel eller om sidan har tagits bort.

               • 500 Internal Server Error: Detta betyder att servern stötte på ett fel när den försökte bearbeta förfrågan. Det kan finnas ett problem med serverkonfigurationen eller med själva webbplatsen.

               Statuskoder kan hjälpa till att diagnostisera problem på en webbplats och identifiera potentiella buggar eller fel. De är också användbara för att se om omdirigeringar och andra ändringar på en webbplats har implementerats korrekt.

                Rendering

                Rendering refererar till processen där webbläsaren tolkar och visar webbsidans innehåll för användaren. I SEO-sammanhang är det viktigt att webbsidor renderas korrekt för att sökmotorer ska kunna indexera och förstå innehållet på sidan på ett optimalt sätt.

                En del webbsidor är svåra att rendera på grund av att de använder sig av tekniker som sökmotorer inte är lika bra på att hantera, till exempel JavaScript och Ajax. Detta kan göra det svårt för sökmotorer att indexera sidan på ett korrekt sätt, vilket kan påverka dess ranking i sökresultaten negativt.

                För att se hur en webbsida renderas kan man använda verktyg som Google Search Console eller andra SEO-verktyg. Dessa verktyg kan ge information om eventuella problem med rendering och ge rekommendationer om hur man kan åtgärda dem för att förbättra sidans SEO-prestanda.

                 Indexering

                 Indexering är en viktig del av sökmotoroptimering och refererar till när sökmotorerna lägger till en webbsida i sin sökindex. När en webbsida är indexerad betyder det att den är synlig och kan visas i sökresultaten. Men vad kan det bero på när en sida inte indexeras?

                 Det finns flera faktorer som kan påverka indexeringen av en webbsida. En vanlig orsak till att en sida inte indexeras är att den inte har tillräckligt med länkar eller att sökmotorerna inte kan nå den på grund av tekniska hinder som felaktig robots.txt-fil, meta-taggar eller canonical-taggar. En annan orsak kan vara att innehållet på sidan anses vara av låg kvalitet eller spam och därför inte är relevant nog för att indexeras.

                 För att undvika problem med indexeringen av en webbsida är det viktigt att säkerställa att tekniska aspekter som robots.txt-fil och meta-taggar är korrekt konfigurerade. Det är också viktigt att webbsidan har tillräckligt med högkvalitativa länkar för att sökmotorerna ska kunna hitta den. Att skapa relevant och högkvalitativt innehåll är också avgörande för att en webbsida ska indexeras ordentligt.

                 En annan faktor som kan påverka indexeringen är sökmotorernas algoritmer och uppdateringar. Sökmotorerna förfinar och uppdaterar ständigt sina algoritmer för att ge mer relevanta och användarvänliga sökresultat. Om en webbsida har föråldrad eller manipulativt innehåll kan detta påverka dess chanser att indexeras.

                  Robots.txt

                  obots.txt är en fil på webbplatsen som innehåller instruktioner för sökmotorernas robotar (bots) om vilka sidor och kataloger som de ska få tillgång till eller inte få tillgång till när de indexerar webbplatsen. Filen kan också användas för att visa vart sitemap.xml finns.

                  En robots.txt-fil kan se ut på följande sätt:

                  User-agent: *
                  Disallow: /katalog1/
                  Disallow: /katalog2/sida.html
                  Disallow: /sida.html
                  Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml

                  Detta exempel ger instruktioner till alla robotar, representerat av *-tecknet, att inte få tillgång till katalogen “katalog1” och sidan “sida.html” i katalogen “katalog2”. Detta betyder att sökmotorer inte kommer att indexera dessa sidor. Sitemap-länken visar sökmotorer var de kan hitta webbplatsens sitemap.xml-fil för att hjälpa till med indexeringen av webbplatsen.

                  Det är viktigt att notera att robots.txt inte är en säkerhetsåtgärd och det hindrar inte sökmotorer från att indexera webbsidor. Det är snarare en instruktion för sökmotorerna att följa. Om det finns en sida som är viktig att hålla privat eller skydda från sökmotorerna, är det lämpligare att använda sig av lösenordsskydd eller andra säkerhetsåtgärder.

                   Sitemap

                   En sitemap är en fil som innehåller en lista över alla sidor på en webbplats. Den är vanligtvis i XML-format och används för att hjälpa sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och innehåll. En sitemap ger sökmotorer information om alla sidor som är tillgängliga på webbplatsen, inklusive när de senast uppdaterades, hur ofta de uppdateras och vilka som är viktigare än andra.

                   När du skapar en sitemap är det viktigt att tänka på att den ska vara lätt att läsa för både människor och sökmotorer. Det betyder att den ska vara korrekt strukturerad och innehålla alla nödvändiga uppgifter om dina sidor, som URL:ar och datum för senaste uppdatering.

                   En sitemap kan hjälpa dig att få din webbplats indexerad snabbare av sökmotorer, särskilt om du har en stor webbplats eller om du har sidor som inte länkas till från andra sidor på webbplatsen. Men det är viktigt att notera att en sitemap inte garanterar att alla dina sidor kommer att indexeras.

                   För att skapa en sitemap kan du använda olika verktyg och program, inklusive sitemap-generatorer eller SEO-plugins för din CMS-plattform. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera din sitemap när du lägger till eller tar bort sidor från din webbplats.

                    Ompekningskejda

                    En omdirigeringskedja, eller en “redirect chain” på engelska, är när en webbplats har flera omdirigeringar för en och samma URL-adress. Detta kan ske om en sida på webbplatsen har flyttats till en ny URL, men istället för att uppdatera länken eller länkarna som pekar till den gamla URL:en, har man lagt till en omdirigering som leder till den nya URL:en.

                    Problemet med en omdirigeringskedja är att det kan leda till en sämre användarupplevelse, eftersom det tar längre tid att ladda sidan. Dessutom kan det påverka SEO-negativt eftersom sökmotorerna kan ha svårt att följa alla omdirigeringar och indexera sidan på rätt sätt.

                    Det är viktigt att undvika omdirigeringskedjor och istället använda en direkt omdirigering från den gamla URL:en till den nya. Detta gör man genom att uppdatera alla länkar som pekar till den gamla URL:en och ersätta dem med länkar till den nya. Om detta inte är möjligt, bör man använda en 301-omdirigering från den gamla URL:en till den nya för att undvika en omdirigeringskedja.

                     Mobilvänlighet

                     Mobilvänlighet är ett viktigt begrepp inom SEO eftersom allt fler människor använder mobiltelefoner för att surfa på internet. En mobilvänlig webbplats är en webbplats som är utformad för att fungera optimalt på en mobiltelefon. Det innebär att webbplatsen ska anpassa sig till skärmstorleken och upplösningen på mobilen, ha lättlästa texter och knappar som är enkla att trycka på med en fingertopp.

                     För att säkerställa att en webbplats är mobilvänlig kan man använda sig av olika verktyg som analyserar webbplatsens mobilvänlighet. Ett av de vanligaste verktygen är Google’s Mobile-Friendly Test som snabbt ger en bedömning av hur mobilvänlig webbplatsen är. Verktyget ger även tips och förslag på vad som kan förbättras för att öka webbplatsens mobilvänlighet.

                     En mobilvänlig webbplats kan påverka SEO positivt eftersom Google prioriterar mobilvänliga webbplatser i sina sökresultat. Det betyder att om en webbplats inte är mobilvänlig kan det leda till en lägre placering i sökresultaten vilket kan påverka antalet besökare på webbplatsen negativt.

                     För att säkerställa att en webbplats är mobilvänlig är det viktigt att testa den på olika mobila enheter och se till att alla funktioner och sidor fungerar korrekt. Det är också viktigt att använda sig av responsiv design, det vill säga en design som anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och enheter.

                      Alla verktyg som kan användas inom SEO

                      • Google Analytics – ett gratis analysverktyg som ger dig insikt i trafiken på din webbplats, inklusive besökare, klick och konverteringar.
                      • Google Search Console – ett gratis verktyg som ger dig information om hur din webbplats syns i sökresultaten, inklusive indexering, länkar och sökfrågor.
                      • SEMrush – en betald plattform som ger dig insikt i sökordsrankningar, konkurrentanalys och trafikanalys.
                      • Ahrefs – en betald plattform som ger dig insikt i länkbyggande, sökordsanalys och konkurrentanalys.
                      • Moz – en betald plattform som ger dig insikt i sökordsanalys, konkurrentanalys och länkbyggande.
                      • Screaming Frog – ett verktyg som hjälper dig att analysera tekniska SEO-aspekter på din webbplats, inklusive URL-strukturer och statuskoder.
                      • Yoast SEO – en plugin för WordPress som hjälper dig att optimera innehållet på din webbplats, inklusive meta-titlar och meta-beskrivningar.
                      • Google PageSpeed Insights – ett gratis verktyg som ger dig insikt i hastigheten på din webbplats och ger förslag på hur du kan förbättra den.
                      • GTmetrix – ett gratis verktyg som ger dig insikt i hastigheten på din webbplats och ger förslag på hur du kan förbättra den.
                      • Bing Webmaster Tools – ett gratis verktyg som liknar Google Search Console och ger dig information om hur din webbplats syns i Bing-sökmotorresultaten.
                      • MozBar – ger dig en snabb överblick över viktiga SEO-mått, inklusive domän- och sidauktoritet, sidhastighet, metadata och länkar.

                      • SimilarWeb – ger dig insikter om trafikstatistik, besökskällor, sökord och konkurrentanalys.

                      • Ahrefs SEO Toolbar – ger dig insikter om konkurrentanalyser, domän- och sidauktoritet, backlinks och sökordsdata.

                      • SEOquake – ger dig en överblick över SEO-relevanta data som länkar, metadata, sociala medier, sökordsdensitet och mycket mer.

                      • Google Tag Assistant – hjälper dig att felsöka och optimera dina Google Tag Manager-taggar och spårningskoder.

                      • Page Analytics (av Google) – ger dig insikter om besökarens beteende på din webbplats, inklusive sidvisningar, avvisningsfrekvens och genomsnittlig tid på plats.

                      • Keyword Everywhere – ger dig sökordsdata direkt i din sökmotor, inklusive sökvolym, konkurrens och relaterade sökord.

                      • Check My Links – hjälper dig att hitta brutna länkar på din webbplats och åtgärda dem för att förbättra användarupplevelsen och SEO.

                      • Link Redirect Trace – hjälper dig att spåra omdirigeringar på din webbplats och hantera dem för att förbättra användarupplevelsen och SEO.

                      • SERPTrends SEO Extension – ger dig rankningsdata för dina sökord i Google SERP, inklusive placering, rörelse och sökvolym.

                        

                        100 av Googles rankningsfaktorer

                        Google använder över 200 faktorer för att ranka webbplatser, och många av dessa faktorer är okända. Men här är 100 av de mest kända faktorerna som kan påverka en webbplats rankning i Googles sökmotorresultat: 

                         

                         1. Kvaliteten på innehållet.
                         2. Unikt och relevant innehåll.
                         3. Sökordsdensitet.
                         4. Sökmotorvänliga URL:er.
                         5. Sökmotorvänlig sidtitel.
                         6. Meta-beskrivning.
                         7. Användning av header-taggar (H1, H2 osv.).
                         8. Korrekt användning av sökord i header-taggar.
                         9. Korrekt användning av sökord i stycken och stycken med text.
                         10. Användning av fett, kursivt och understrykning för att betona sökord.
                         11. Innehållets längd.
                         12. Relevans för sökfrågan.
                         13. Aktualitet och uppdatering av innehållet.
                         14. Innehållets delning på sociala medier.
                         15. Användning av interna länkar.
                         16. Användning av externa länkar.
                         17. Länkkvalitet.
                         18. Länktext.
                         19. Länkposition.
                         20. Antal länkar till sidan.
                         21. Antal länkar från sidan.
                         22. Domänålder.
                         23. Domänhistorik.
                         24. Innehållets relevans för domännamnet.
                         25. Innehållsrelevans för underdomäner och subdomäner.
                         26. HTTPS-säkerhet.
                         27. Laddningstid.
                         28. Mobilanpassning.
                         29. Sidans struktur och layout.
                         30. Innehållets läsbarhet.
                         31. Klickfrekvens i sökresultaten (CTR).
                         32. Bounce rate.
                         33. Genomsnittlig tid på webbplatsen.
                         34. Besökares geografiska plats.
                         35. Besökarnas enheter och webbläsare.
                         36. Användning av multimedia.
                         37. Användning av bilder.
                         38. Bildernas kvalitet.
                         39. Bildernas filstorlek.
                         40. Bildernas filformat.
                         41. Användning av video.
                         42. Videokvalitet.
                         43. Videons längd.
                         44. Videons upplösning.
                         45. Videons format.
                         46. Användning av ljudfiler.
                         47. Ljudfilers längd.
                         48. Ljudfilers kvalitet.
                         49. Ljudfilers format.
                         50. Användning av interaktivt innehåll.
                         51. Användning av ankartexter i interna länkar.
                         52. Användning av ankartexter i externa länkar.
                         53. Användning av nofollow-attribut i länkar.
                         54. Innehållets tillgänglighet för sökmotorer.
                         55. Användning av robots.txt-filen.
                         56. Användning av sitemap.xml-filen.
                         57. Användning av canonical-taggen.
                         58. Användning av hreflang-taggen.
                         59. Användning av schema.org-mikrodata.
                         60. Användning av Open Graph-metad.
                         61. Användning av Twitter Card-metad.
                         62. Användning av rel=”author”-taggen.
                         63. Användning av rel=”publisher”-taggen.
                         64. Innehållsdelning på forum och community-sidor.
                         65. Innehållsdelning på fråge- och svarsidor.
                         66. Innehållsdelning på bloggar och kommentarsfält.
                         67. Användning av sociala bokmärken.
                         68. Användning av sociala nätverk.
                         69. Antal sociala delningar.
                         70. Antal sociala följare.
                         71. Antal sociala gilla-markeringar och kommentarer.
                         72. Inkommande länkar från sociala medier.
                         73. Innehållets delning på nyhetssidor.
                         74. Innehållets delning på branschsajter.
                         75. Innehållets delning på myndighetssajter.
                         76. Innehållets delning på akademiska sajter.
                         77. Innehållets delning på kataloger och katalogtjänster.
                         78. Innehållets delning på video- och bildtjänster.
                         79. Innehållets delning på e-bokstjänster och artikeldatabaser.
                         80. Användning av pay-per-click (PPC) annonsering.
                         81. Användning av bannerannonsering.
                         82. Användning av native annonsering.
                         83. Användning av affiliate-marknadsföring.
                         84. Användning av email-marknadsföring.
                         85. Användning av influencer-marknadsföring.
                         86. Användning av viral marknadsföring.
                         87. Användning av medierelationer och pressmeddelanden.
                         88. Användning av evenemang och kampanjer.
                         89. Innehållets språk och översättning.
                         90. Innehållets grammatik och stavning.
                         91. Innehållets läsbarhet för personer med funktionsvariationer.
                         92. Innehållets tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
                         93. Sidans geografiska plats.
                         94. Serverns hastighet och tillförlitlighet.
                         95. Domänens toppnivådomän (TLD).
                         96. Innehållets originalitet och plagiatkontroll.
                         97. Användning av sociala bevis och rekommendationer.
                         98. Användning av recensioner och omdömen.
                         99. Innehållsskaparens eller författarens auktoritet och trovärdighet.
                         100. Innehållsskaparens eller författarens branschexpertis och erfarenhet.
                        Samin Panah

                        Samin Panah

                        Grundare CROSEO

                        Hjälp med digital marknadsföring?

                        Har du funderingar gällande digital marknadsföring? Vi är ganska trevliga och vänliga, så prova kontakta oss så kontaktar vi dig för att ha en skön pratstund helt enkelt!

                        Location

                        Turning Torso 6004,
                        211 15 Malmö,
                        Skåne, Sverige

                        +46(0)763099293

                        info@croseo.se

                        Följ oss på sociala medier