Cookies

På denna webbplats, www.croseo.se, som ägs av iCRO-SEO Digital Agency AB, Org nummer 559086-8757, används cookies och spårningspixlar.På denna webbplats, www.croseo.se, som ägs av iCRO-SEO Digital Agency AB, Org nummer 559086-8757, används cookies och spårningspixlar.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.Spårningspixlar är små bilder som hjälper oss att tolka åtgärder på sajten som konverteringar, visade sidor eller användarens val. Dessa kan användas för att visa relevant information om våra tjänster för besökaren.Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att CROSEO ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer:

• En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

• En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

Integritet

iCRO-SEO Digital Agency AB, eller nämnt “vi”, “vår” och “CROSEO” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. CROSEO är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring och vid besök av webbplatsen www.croseo.se.I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

Behandling av personuppgifter

För att du skall kunna använda våra webbplatser, köpa våra tjänster inom digital marknadsföring, besöka våra event, ta del av vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.CROSEO samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker någon av våra webbplatser, söker arbete hos oss, besöker något av de event vi anordnar, prenumererar på nyhetsbrev, ingår ett avtal med oss kring de tjänster vi levererar eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster, erbjudanden och information.Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.För dig som webbplatsbesökareCROSEO samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personligt identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.Uppgifter som behandlas:
• Typ av webbläsare
• Typ av operativsystem
• IP-adress• Språkpreferens
• Hänvisande webbplats
• Tidpunkt för besöket

Om du använder formulär på webbplatserna för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi dessutom behandla:
• Namn
• E-postadress och/eller telefonnummer

Din aktivitet på vår webbplats

CROSEO behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation. De uppgifter som behandlas är:
• Kundnummer
• Företagsnamn
• Organisationsnummer
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Vilka offerter, avtal och produkter som du är knuten till
• Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa

I regel har vi ett flertal kontaktpersoner hos dig som kund. Då behandlas dessutom personuppgifter om dessa kontaktpersoner:
• Namn
• Position/titel
• E-postadress
• Telefonnummer
• Adress
• Vilka rapporter som personen är mottagare av

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

CROSEO baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal. Exempelvis för att kunna skicka ut rätt rapporter till rätt personer, för att kunna fakturera och kommunicera med inblandade parter i ett projekt. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp affärer och avtal.

Intresseavvägning

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat avtal.

Rättslig skyldighet

I vissa fall har CROSEO en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).

Samtycke

I undantagsfall behandlar CROSEO dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när vi publicerar bild och video på våra sociala medier i samband med våra event där du som deltagare är identifierbar, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår hemsida.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av CROSEO. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.CROSEO med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer CROSEO att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

CROSEO vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering. Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att CROSEO aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

CROSEO gallrar ut personuppgifter rörande kunder som inte längre har några aktiva avtal efter 25 månader. I övriga fall raderas uppgifter 25 månader efter det att den sista interaktionen skett.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot CROSEOs behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast kontaktformuläret på vår hemsida.

Location

Turning Torso 6004,
211 15 Malmö,
Skåne, Sverige

+46(0)763099293

info@croseo.se