SEO

Lär dig optimera på 10 minuter
Kontakta oss

Vad betyder SEO?

SEO kommer från engelskans “search engine optimization” och går under namnet sökmotoroptimering i Sverige.

 

Vad är SEO?

SEO är en strategi som förbättrar webbplatsens ranking i sökresultat. Det handlar om att identifiera sökord och fraser som människor söker på och jobba för att ranka på de utvalda sökorden. Kort sagt handlar Sökmotoroptimering om att öka din synlighet på Google genom eftersökta nyckelord. När du jobbar med SEO får du organisk trafik till din hemsida. Det innebär att du inte syns som en annons utan som en pålitlig resurs av Google.

Digital marknadsföring SEO

Hur går Google och SEO i hand?

Google äger en betydligt större del av sökmarknaden än konkurrenter som Yahoo, Bing och många andra och är därför den bästa sökmotorn att använda när du vill marknadsföra ditt företag. Vi använder google när vi söker efter information, produkter eller tjänster. Att vara mycket synlig som en pålitlig resurs av Google och andra sökmotorer kommer alltid vara till fördel för ditt varumärke.

 

Tänk själv, vilken sökmotor använder du när du söker efter information, produkter eller tjänster?

 

Varje sekund sker det över 70 000 sökningar från Google över hela världen. I Sverige sker det över 55 miljoner sökningar per dag. Enligt en studie av Google stannar 95% av besökarna kvar på första sidan vilket innebär att endast 5% går vidare till nästa sida. Genom att vara på första sidan upprätthåller du en potentiell trafik på 95% gentemot 5%.

 

SEO optimering – 5 delmoment

När du optimerar en hemsida är det viktigt att förstå din målgrupp och branschen du befinner dig i. För att optimera din hemsida finns det några viktiga punkter att ta i beaktning.

 

 • Sökordsanalys
 • On page SEO
 • Off page SEO
 • Kokurrentanalys
 • Innehållsoptimering 

 

Vi kommer gå igenom varje punkt steg för steg.

 

Sökordsanalys

Sökordsanalys innebär analysering av sökord som potentiellt rankar din sida högre upp på sökmotorer. Sökordsanalys ger dig insikt på vad din målgrupp söker på och hjälper dig attrahera dem till din sida. För att lyckas med SEO behöver du synas på rätt sökord och meningar som är relevant till din målgrupp. Ditt nyckelsökord måste alltså matcha din målgrupps behov och intressen.

 

Sökordsanalys är en långsiktig investering för din seo analys och det är därför viktigt att hitta rätt ord redan från start. Det finns flera olika verktyg och metoder där du kan utföra en sökordsanalys. Oavsett vilket verktyg eller vilken metod som används handlar sökordsanalys om att analysera hur många gånger din målgrupp söker ordet per månad och vilka sökningar som drar till sig flest besökare. Innan du kan analysera sökord måste du första vad olika sökord betyder. 

 

Sökord kan delas in i 4 olika kategorier:

 

 • Informativ – man vill ha kunskap inom ett ämne. Frågor som hur, var, vad, varför kan komma att använda med dessa sökord.
 • Navigerat – här har man kunskap om ämnet. Kan vara namn på varumärke, namn på en produkt eller namn på en tjänst
 • Kommersiellt utredande – information om framtida köp. Kan vara jämförelse mellan produkter, recensioner, produkts attribut.
 • Transaktionell – information om nutida köp. Sökord som köp, pris på en produkt samt beställ kan förekomma.

 

Nu vet vi kategorierna och kan enklare hitta fraser/sökord som vi vill synas på. Då finns det 4 olika element som analyseras:

 

1. Volym 
Visar hur många gånger per månad ett ord söks på i genomsnitt. Det är antalet sökningar som gäller och inte personer.

2. Interaktioner
Visar interaktioner efter sökningar, alltså antalet klick som sker efter en sökning på nyckelordet.

3. Konkurrenter 
Visar vilka nyckelord dina konkurrenter använder, ju högre organisk konkurrens ju tuffare blir det att rankas i Google. För att se svårighetsgraden på ett sökord kollar du på Keyword difficulty.

4. Return rate 
Visar hur många gånger en person söker på samma ord under loppet av en månad.

 

Det finns många olika verktyg du kan använda för att hitta sökord som ger dig den önskade volymen (vi använder Ahrefs). Nedan finner ni en lista med olika verktyg som används för sökordsanalys.

 

 

On page SEO

On page optimering, även kallad on page SEO, innebär optimering av hemsidans interna faktorer. Det handlar om att påverka hur algoritmerna läser av din sida. Du kan påverka algoritmer genom innehållet, strukturen samt koden på din hemsida. Det handlar om att förstå och matcha din målgrupps sökitensiteten och öka den aktuella relevansen på din sida. On page SEO ger dig en chans att strategiskt placera dina nyckelord för att bli upptäckt och indexerad av sökmotorer. On page SEO är väldigt komplex och innehåller många olika steg men är väldigt viktig för din SEO.

 

När du jobbar med on page SEO jobbar du med hemsidans interna faktorer och tar inte hänsyn till externa faktorer. Du kan påverka hur algoritmerna läser av din sida genom ditt innehåll, struktur samt koden på din hemsida. Det finns flera element bakom en lyckad on page SEO.

 

Förstå och matcha sökintensitet

Innan du början med on page optimering är det viktigt att förstå varför människor söker på på sökordet.

 

Vi tar oss själva som exempel. Vi är en SEO byrå som vill synas och hitta kunder i lund. En vanlig sökning när man letar efter en SEO byrå i Lund är SEO Lund. Nu när vi vet vad de letar efter kan vi börja skriva texten.

 

Sökord i titel

Sökordet du vill rankas på ska förekomma i titeln på din hemsida. Precis som när man skriver en uppsats börjar uppsatsen med en titel. Denna titeln ska förekomma i h1 tagg. 

 

Dina underrubriker ska också inkludera sökordet och ämnen kopplade till sökordet. Ett tips är att du söker på ditt sökord i google och ser vilka alternativ som kommer som förslag. Dessa alternativen är bra att använda för dina underrubriker.

 

Sökord första 100 orden

Sökorden du vill rankas på ska även förekomma under de första 100 orden av din sida. Ju tidigare ju bättre.

 

Nyckelordsfrekvens

Många säger att Google inte analyserar hur ofta nyckelsökordet förekommer i texten men det stämmer inte. Vi har själva experimenterat och fått fram att ditt nyckelsökord ska förekomma minst 2% av texten. Vi vill ju trots allt få sökmotorer att förstå vilket som är vårt nyckelsökord.

 

Sökord i URL

Det är viktigt att ta med sökorden i din URL samt hålla den så kort som möjligt. Säg att du skriver om 7 tips om hur du kan förbättra din SEO. Din URL länk bör bara https:www.(domännamn)/7-tips-SEO.

 

Sökord i meta titel och meta beskrivning

Meta titeln och beskrivningen är vad man ser på sökresultaten. Meta titeln är titeln av din sökresultat och den ska vara under 60 tecken. Meta beskrivningen är beskrivningen under titeln som sammanfattar vad sidan handlar om och ska vara runt 160 tecken. Det är viktigt att skriva texter som attraherar besökarna att klicka på din sida. 

 

Sökord i bilder

Du vill få Google att förstå att hela ditt innehåll som är relevant till sökordet. Det är därför viktigt att skriva alt taggar till bilder som även innehåller nyckelsökordet. 

 

Strukturen

Strukturen spelar en stor roll för din on page optimering. Det ska vara enkelt att läsa för både besökarna och sökmotorer. I detta fall ser vi över er interna länkstruktur vilket är viktigt eftersom det underlättar för sökmotorer att hitta din hemsida. En bra intern länkstruktur hjälper dina sidor att kopplas ihop och stärkas av varandra.

 

Interna länkar

En viktig del av SEO är att länka till andra sidor på din hemsida. Det gäller här att ha en strategi för dina länkar. Skriver du om hur man utför sökordsanalys för SEO kan du länka till din sida som handlar om SEO. Det gäller att länka till relevanta sidor.

 

Externa länkar

Att länka till externa länkar innebär att du länkar till andra hemsidor som inte är din egna. Vi säger att du skriver om en uppdatering som Google har gjort, du kan då länka till den sidan för att öka relevansen och visa att sidan handlar om just uppdateringen.

 

Strukturerad data

Här gäller det att kategorisera din data. För att förstå denna punkt använder vi oss av ett exempel. Säg att vi är en e-handel och ska optimera vår sida för att sälja den nya Iphone som kommit ut. Våra kategorier bör då vara:

 

 • Namn på varan.
 • Beskrivning.
 • Pris.
 • Funktioner.
 • Recensioner.

 

Strukturerad data gör det enklare att förstå vad sidan handlar om vilket i sin tur gör det enklare att visa hur den är relevant till sökordet. Detta förbättrar din targeting.

 

Sitemap

Google måste ju veta vad som ska indexeras, hur ska de annars hitta?

Du förklara för Google vilka sidor som är en del av din hemsida och ska indexeras.

 

 

Off page SEO

Off page SEO innebär faktorer utanför din hemsida. Det kan handla om att andra sidor på nätet rekommenderar din sida som en form av marknadsför genom inlänkar. Off page optimering berättar för sökmotorer vad besökarna tycker om din hemsida samt vilka andra sidor som rekommenderar ditt innehåll.

 

Faktorer som påverkar din off page-SEO är länkar, sociala medier samt lokal närvaro. Länkar ger dig en ökad position på sökmotorers sökresultat och attraherar nya besökare till din hemsida genom andra sidor. Sociala medier är ett verktyg för att marknadsföra ditt innehåll. Genom sociala medier kan du skapa och bibehålla relationer vilket leder till kontinuerliga besök på din sida. Även hur du förhåller dig till dina lokala kunder kan spela en roll på off page SEO då kunder nästan alltid söker efter lokala företag. Trafik, relevans, trovärdighet och auktoritet är viktiga faktorer för att lyckas med din off page SEO.

 

Länkar

Länkar leder till en ökad position på sökresultat och leder till att nya besökare kommer till din hemsida. Ju fler relevanta länkar som kopplas till din sida ju mer relevant blir din hemsida till sökordet. Det finns tre typer av länkar.

 

Naturliga länkar innebär att sidor länkar till dig på grund av ditt innehåll. Här behöver du inte göra något annat än att skriva bra innehåll.

 

Manuella länkar innebär att du kontaktar webbsidor och bloggar för att be dem länka till dig.

 

Själv skapande länkar innebär att din länk publiceras som kommentarsignatur, på olika forum eller pressmeddelanden. Denna metod används dock mindre då sökmotorer kan straffa din sida för att du försökt lura deras algoritmer.

 

Bra länkar

Vikten av en bra länk är av stor betydelse för din SEO rankning. Det finns både bra och dåliga länkar. Det är viktigt att förstå skillnaden då vissa länkar kan skada din sida mer än nyttan den ger.

 

Bra länkar behöver innehålla 8 olika faktorer:

 

Relevans

Ju mer relevant länken är till din sida ju positivare blir det för din rankning. Om du exempelvis driver ett byggföretag väger en länk från dina konkurrenter mycket tyngre än en länk från ett blomsterföretag.

 

Auktoritet

Varje sida har en viss auktoritet vilket även kallas PageRank. En sidas PageRank definieras av mängden kvalitativa länkar som sidan får. Relevanta & kvalitativa länkar ger din sida mer auktoritär vilket i sin tur kommer leda till en ökad placering på Google. När du får en inlänk från en sida med hög PageRank kommer Google uppfatta din sida som mer relevant då en auktoritär sida rekommenderar din sida. Att få en länk från en auktoritär sida ger dig alltså mer värde än att få en länk från en mindre auktoritär sida.

 

 

Ankartext

Ankartext är den klickbara texten i en länk. Den ska vara relevant till sidan som du länkar till vilket innebär att den ska vara beskrivande. Ankartexten kan förekomma i fem olika former.

 

 • Exakt matchande – Texten speglar sidan den är länkad till.
 • Delvis matchning – En matchning där en variant av nyckelordet är med.
 • Varumärke – Texten kan vara namn på ett varumärke, exempelvis Croseo.
 • Naken länk – URL som används som en ankartext.
 • Generisk – Innehåller sökord som klicka här och läs mer om.
 • Bild – En bilds alt-attribut blir en ankartext.

 

 

Dofollow länkar

I grunder är alla länkar dofollow länkar ifall en länk inte är optimerad att vara en nofollow länk. Genom att ha en dofollow länk underlättas sökmotorer att följa länken och avgöra hur högt den ska rankas.

 

Trafik

Det finns ett samband mellan de bäst rankade sidorna på sökmotorer och den organiska trafiken till deras hänvisade sidor. Ju mer trafik sidan som länkar till dig har ju högre värde ger länken dig. 

 

 

Dåliga länkar

Länkar avsedda att manipulera din rankning i sökmotorer bryter mot bland annat Googles riktlinjer. Det finns 10 faktorer som kännetecknar en dålig länk: 

 

Kommentar spam

Att lägga upp din länk på olika kommentarsfält ger dig mer onytta än nytta. Sökmotorer kategoriserar det som spam vilket minskar auktoriteten på din sida.

 

Forum spam

I liknelse med kommentar spam skadar det din sida mer än nyttan det ger att spamma forum fält med länkar. Exempel på forum kan vara Flashback.

 

 

Form av betald länk

Googles säger att det är emot riktlinjerna att köpa länkar och vill att du ska jobba för dina länkar naturligt. Det är därav bättre att använda sig av naturliga länkar. 

 

Kataloger med låg kvalitet

Låg kvalitet innebär låg auktoritet vilket i sin tur innebär låg PageRank. Du ska därför undvika kataloger med låg kvalitet. Det gäller att analysera katalogerna. Hitta.se eller Eniro är exempel på bra kataloger. 

 

Länk från olaglig/hackad sida

Olagliga sidor som exempelvis gratis stream sajter påverkar din sida mer negativt än positivt. Sidan är varken relevant till din egna sida samt har en låg PageRank.

 

Länk från utländska sidor

Som vi nämnt tidigare analyserar sökmotorer hur relevant sidorna som länkar till din sida är i förhållande till ditt innehåll. Att få en länk från en svensk sida anses mer relevant än vad en utländsk sida gör.

 

 

Irrelevanta länkar

Sidor som inte är relevant till din sida kommer inte ge den önskade effekten du vill ha. Att få en länk ifrån en konkurrent är bättre än från en helt annan bransch. 

 

Pornografiska och spelsidor

Pornografiska sidor samt spelsidor har en låg auktoritet och kommer inte ge din sida en positiv rankning.

 

Sidor optimerade för länkutbyte

Risken med att byta länkar är att den andra sidan kan ha flera tusen irrelevanta länkar kopplad till sin sida. Detta minskar auktoriteten på sidan som länkar till dig vilket inte ger samma värde som en länk med hög auktoritet.

 

 

Sociala medier

Sociala medier bidrar inte med en direkt länkraft när vi pratar SEO men långsiktigt blir det en skillnad. Sociala medier är ett sätt att marknadsföra ditt innehåll och på så sätt få mer trafik till din sida som leder till en högre placering på sökmotorer. Det är ett fantastiskt sätt att skapa långvariga relationer med dina kunder och för ditt varumärkes medvetenhet. För att lyckas med sociala medier krävs det att:

 

1. Du är Lyhörd.

2. Du skapar relation med influensers och experter.

3. Du övervakar ditt rykte på sociala medier.

 

Lokal närvaro

När människor söker efter en produkt eller tjänst kan det förekomma att de letar efter ett lokalt företag. Vanligt kommande sökfraser innehåller en tjänst/produkt samt en stad som är lokal till kunden. Exempelvis om kunden söker efter bokhandel kan en sökning se ut som följande: “bokhandel i Malmö”. Det finns många olika metoder som kan användas för en öka din lokal närvaro. Recensioner på olika lokala sidor, NAP data, Google my business konto kan öka din lokala närvaro. 

 

 

Kokurrentanalys 

Som med allt annat är det bra att hålla koll på dina konkurrenter vilket du kan göra med en konkurrentanalys. Vad gör dina konkurrenter som är bra och vad gör de som är dåligt?

 

När du hittat vilket sökord du vill optimera kan du testa först skriva in sökordet och se vilka som är topp 3 resultaten. De är dina konkurrenter när vi pratar SEO. Du vill alltid vara topp 3 för där finns 75% av trafiken.

 

Du behöver analysera hur många inlänkar dina konkurrenter har (hur många länkar som riktar sig mot sidan) samt hur relevant deras text är i förhållande till sökordet. Ett tips vi alltid brukar ge är att se vilka synonymer och relevanta sökord (som inte är det primära sökordet) som dina konkurrenter använder.

 

Innehållsoptimering

Innehållet är det viktigaste på sidan. Har du inte bra innehåll kommer du inte långt inom SEO. Konsten ligger bakom hur du skriver texter. Det är viktigt att skriva texter till din målgrupp. Det är trots allt målgruppen vi vill nå.

 

När du skriver innehåll måste du först göra analys på relevanta ämnen, sekundära sökord samt LSI sökord vilket är ord kopplade till sökordet. Vi tar SEO som exempel, LSI sökord kan vara konkurrentanalys, on page SEO och off page SEO.

 

När du skriver innehåll finns det 2 övriga punkter att tänka på:

 

1. Skriv unikt innehåll

Vara ett steg före dina konkurrenterna är en essentiell del av SEO vilket innebär att du ska skriva unikt innehåll som står ut från dina konkurrenter. Genom att analysera din målgrupps demografi kan du anpassa ditt innehåll utifrån demografin.

 

2. Använd AIDA modellen

AIDA modellen är en effektiv modell när det kommer till att skriva övertygande och engagerade texter. Modellen består av medvetenhet, intresse, önskan och slutligen handling.

 

Medvetenhet

Medvetenhet innebär att fånga målgruppens uppmärksamhet. Detta brukar oftast göras i titeln, genom att skriva en anpassad titel till din målgrupp ökar chansen för att de ska klicka på sidan.

 

Intresse

Nu har du fått läsarens uppmärksamhet och vill stimulera intresse för att hålla kvar läsaren på din sida och möjligen att läsaren kollar vidare på din hemsida. För att fånga intressen behöver du fortsätta på temat du skrivit i titeln.

 

Vilja

Tredje steget är vilja och det är här du vill bygga en stark vilja bland målgruppen. Det mest effektiva sättet att göra detta på är listpunkter. Chansen att människor gör ett val är större när valen är begränsade.

 

Handling

Sista delen handlar om att konvertera din trafik till den önskade handlingen. Det kan vara allt från att köpa en produkt till att prenumerera på en tjänst. Du behöver vägleda läsaren i detta fall till den önskade handlingen.

 

Tips till innehållsoptimering

Vi ger er några tips ni kan ta med er när ni ska skriva innehåll:

 

1. Meta titel

Under din titel bör du:

 

 • Beskriva din sidas innehåll utförligt och korrekt.
 • Skapa unika titlar för varje sida.
 • Skriva korta med precisa titlar.

 

2. Meta beskrivning

När det kommer till Meta beskrivning finns det två faktorer som är viktiga att tänka på:

 

 • Sammanfatta sidans innehåll.
 • Skriva unika beskrivningar för varje sida.

 

Det är viktigt att poängtera att du bör undvika att skriva beskrivningar som inte har med sidans innehåll att göra, klistra in innehåll från sidan eller upprepa ditt sökord onödigt många gånger.

 

3. Rubriker

Vid skapande av rubrik finns det två viktiga faktorer.

Dela upp huvudpunkter och underordnande punkter i innehållet. Använd endast rubriktaggar där det passar.

 

4. Textinnehåll

När du skriver textinnehåll finns det några faktorer värda att tänka på:

Skriv enkla och lättlästa texter. Dela upp innehållet i olika delar. Skapa innehåll som är unikt och nytt. Skapa innehåll utifrån dina användare och inte för sökmotorer.

 

Hjälp med SEO?

Inte alla har tid med att sökmotoroptimera sidor. Du kan därför vända dig till en webbyrå för att få hjälp med din SEO. Det är dock viktigt att du vänder dig till rätt personer. Vill du synas lokalt kanske du vill leta efter en webbyrå inom samma stad eller ort. Vill du istället synas internationellt kanske du bör vända ditt till ett företag som jobbar mer internationellt och på engelska.

 

SEO byrå

Det finns många SEO byrå i Sverige som kan hjälpa dig synas på Google. Fast de samma bransch tycker många olika om hur man ska optimera din sida. En rekommendation är att be om referenser för att fastställa att SEO byrån har uppnått bra resultat. Såklart kan vi på CROSEO alltid hjälpa dig synas på Google.

 

SEO utbildning

Det finns många sätt att utbildas inom SEO. Vi på CROSEO tror på eget lärande vilket innebär att du lär dig via bloggar precis som denna samt Youtube. Du kan annars praktisera hos en SEO byrå alternativt hitta utbildning via utbildning.se.

Location

Turning Torso 6004,
211 15 Malmö,
Skåne, Sverige

+46(0)763099293

info@croseo.se

Följ oss på sociala medier